Fabriek

RijksZaak - de oplossing voor snel zaakgericht werken

RijksZaak is een standaarddienst waarmee u snel zaakgericht gaat werken. Bij zaakgericht werken staat het proces centraal en niet de documenten die bij het proces horen. Het proces wordt over het algemeen uitgevoerd in min of meer dezelfde volgorde. Alle informatie over de behandeling van een zaak is aan die zaak gekoppeld en voor alle betrokkenen toegankelijk. U bepaalt uiteraard zelf wie toegang heeft tot de informatie. 

Bij interne processen hebben alleen medewerkers toegang, bij externe processen kunnen dat ook burgers en bedrijven zijn. Bijvoorbeeld om een aanvraag te doen, gegevens in te zien of anderszins contact te leggen. Hierdoor kunnen zowel uw medewerkers als burgers/bedrijven volledig digitaal werken aan de zaak.

Waarom u voor RijksZaak kiest?

Veiligheid en continuïteit

De digitale wereld verandert snel. Applicaties die jarenlang uitstekend gefunctioneerd hebben, zetten u nu voor grote uitdagingen. De kosten voor onderhoud lopen op, het systeem is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. Omdat de manier van werken veranderd is of omdat de applicatie zo verouderd is dat er geen updates meer doorgevoerd kunnen worden. Dit brengt risico's met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging of zelfs de continuïteit van uw dienstverlening.  Bij RijksZaak weet u zeker dat uw nieuwe systeem voldoet aan alle AVG en BIO eisen.  

Snel starten met nieuwe applicatie of nieuwe dienst

Systemen verouderen niet alleen snel, processen moeten soms verder gedigitaliseerd worden om de informatievoorziening te verbeteren. Of u heeft de opdracht een nieuwe organisatie op te richten die haar nieuwe processen graag goed ondersteund wil zien door een moderne, veilige en flexibele dienst. Natuurlijk haakt u daar snel op in en kijkt naar de mogelijkheden. Omdat RijksZaak van en voor de overheid is, kunt u snel en zonder aanbestedingsproces starten.

Actueel

SodM succesvol live met RijksZaak implementatie HAVIK

RijksZaak
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) werkt sinds deze week succesvol met RijksZaak, de standaard zaakgericht werken clouddienst, dat overheidsorganisaties de mogelijkheid biedt om zaakgegevens, proces,...

OSDM

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Door het hele proces in één systeem onder te brengen bewaakt u de kwaliteit en doorlooptijd van processen beter. Burgers en bedrijven kunnen de afhandeling van zaken beter en eenvoudiger volgen, bijvoorbeeld via DigiD en E-herkenning. Doordat koppelingen met bijvoorbeeld de Toegangsverleningservice al ontwikkeld zijn, zijn deze snel in uw eigen RijksZaak platform te implementeren. De aanpak en technologie hebben al in andere applicaties bewezen goed te functioneren.

Meer grip op het proces

RijksZaak biedt niet alleen de nieuwste ICT technologie, maar creëert ook meer grip op processen en laat deze efficiënter verlopen. De implementatie van RijksZaak dwingt tot het ontrafelen van het proces en biedt inzicht in en overzicht over het proces. Het aantal aanvragen, de status en de afhandeling worden beter zichtbaar. Door processen te ontrafelen blijft uw primaire opdracht over en als de kern van het primaire proces goed staat, dan zijn alle onnodige handelingen er uit. Dit leidt tot geordend en planmatig werken. 

Inspelen op nieuwe wet- en regelgeving

Doordat het een generiek platform is, wordt nieuwe wet- en regelgeving centraal opgepakt en doorgevoerd. Zo speelt u een stuk eenvoudiger in op veranderende eisen en ontwikkelingen in uw omgeving. 

Agenda

Datum    Event
     
     

Voorbeelden van zaakgerichte processen 

Onderstaande processen zijn uitstekend geschikt voor zaakgericht werken van RijksZaak:

 • Het verlenen van vergunningen.
 • Het beantwoorden van Kamervragen.
 • Het afhandelen van klachten.
 • Het afhandelen van schade.
 • Uitbrengen van adviezen.
 • Verlenen van subsidie.
 • Beoordelen van allerlei soorten aanvragen.
 • Beslechten van geschillen.
 • Rechtspraak.
 • Uitvoeren van onderzoeken en inspecties.

Agentschap Telecom

Waarom u voor RijksZaak kiest

 1. Van en voor de overheid: geen winstoogmerk, zonder aanbesteding, transparante begroting.
 2. Veilig: voldoet aan eisen van de AVG en BIO.
 3. Flexibel: boven op het generieke platform, komt een flexibele laag. Zelf te configureren en te beheren.
 4. Nieuwste technologie: ICT is en blijft up-to-date.
 5. Snel: bestaand generiek platform en doorontwikkeld vanuit de scrum & agile aanpak.
 6. Clouddienst: schaalbaar en stabiel.
 7. Efficiëntere processen.

Meer weten over RijksZaak? Klik dan op de contact button.