Het DICTU App Loket: informatie overzichtelijk gepresenteerd

Vandaag de dag heeft heel  Nederland mobiele telefoons. Of het nu een iPhone is of een Android telefoon, we hebben allemaal de behoefte aan apps die overzichtelijk informatie presenteren.

In nauwe samenwerking met haar afnemers ontwikkelt het DICTU App Loket apps ter ondersteuning van bedrijfsprocessen. Apps vormen meer en meer een integraal onderdeel van een bedrijfsproces: apps die binnen één minuut begrepen dienen te worden door de gebruiker. En waarmee overal eenvoudig gegevens kunnen worden geraadpleegd, geregistreerd en gesynchroniseerd met de achterliggende databases.
 

Welke apps zijn ontwikkeld en in beheer bij het DICTU App Loket?

mSPIN
NVWA Inspecteurs van de divisie Veterinair & Import registreren hun inspectiebevindingen sinds eind 2013 in de mobiele applicatie mSPIN. Met deze app is de papierstroom vervangen door een digitale stroom.

 
mTIJD
DICTU ontwikkelde deze app in opdracht van de NVWA voor de inspecteurs van de divisie V&I. Met de smartphone die gebruikt wordt voor mSPIN kunnen zij nu ook hun uren vastleggen. Zonder in te hoeven loggen op een desktop-omgeving.

  

I&R dieren
Wilt u diergegevens raadplegen op de veemarkt? Of de gegevens van uw dier bekijken terwijl u in de stal bent? Dat kan met de app I&R dieren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In april 2016 hebben we deze app uigebreid met notificatie: er wordt een berichtje verstuurd als de gebruiker moet inloggen op z’n computer en actie moet ondernemen.

 

 

Horeca Inspectiekaart
Ontdek zelf het oordeel van de NVWA over de voedselveiligheid bij Nederlandse lunchrooms. Bij deze beoordeling bekijkt de NVWA hoe veilig het bedrijf werkt met voedsel en hoe het staat met de hygiëne en voorkómen van ongedierte.

 
 

Rijkswaterstaat i-Visie
Rijkswaterstaat wil middels de i-Visie App haar interne medewerkers informeren en aansporen om mee te discussiëren over de Visie van Rijkswaterstaat.

DICTU app
DICTU heeft ook een eigen app, primair bedoeld om ICT'ers te wijzen op de mogelijkheden om bij DICTU aan de slag te gaan en te laten zien waar we ons mee bezighouden.

Diny App
Alle EZ-medewerkers kunnen gebruik gaan maken van de Diny-app die ‘real-time’ informatie geeft over verstoringen. Per dienst en per locatie kan de gebruiker aangeven of men notificaties wil van nieuwe en gesloten verstoringen. 

I-strategie EZ
Deze app informeert de medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken over zijn i-strategie. Via een mailknop kan de gebruiker reageren op de content.

 

EZOEF app
e-Overheid voor Bedrijven informeert met de EZOEF app beheerders van generieke voorzieningen van het ministerie van Economische Zaken over verstoringen.

EFLASH app
e-Overheid voor Bedrijven informeert met de EFLASH app gebruikers van de Berichtenbox voor bedrijven van het ministerie van Economische Zaken over verstoringen.

LCI-app
De LCI-richtlijnen van het RIVM zijn belangrijke instrumenten voor het realiseren en handhaven van landelijk kwaliteitsbeleid op het gebied van de infectieziektebestrijding. De primaire doelgroep van de richtlijnen zijn de artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding van de afdelingen infectieziektebestrijding van GGD'en.