Aanpassing in de Basisregistratie Personen
 

In Nederland ingeschreven burgers zijn allemaal geregistreerd in de Basisregistratie Personen. Levenloos Geboren Kind (LGK) is een aanpassing in de Basisregistratie Personen die het voor ouders mogelijk maakt hun levenloos geboren kind te registreren. Dit heeft een grote emotionele waarde voor de ouders.

Deze nieuwe informatie wordt gedeeld met de GBA-V. De GBA-V bevat automatische processen die specifieke wijzigingen in de persoonsgegevens verstrekken aan afnemers. Zo krijgt het consultatiebureau bericht wanneer een er een kind is geboren, of krijgt de Belastingdienst een verhuizing door.

Drempels inbouwen

Het is voor ouders van een levenloos geboren kind uiteraard heel vervelend om een uitnodiging te krijgen van het consultatiebureau, bijvoorbeeld voor het maken van een hielprik. Om dit te voorkomen hebben we op kritieke plekken in GBA-V drempels ingebouwd om te voorkomen dat gegevens van een levenloos geboren kind zomaar verstrekt kunnen worden.

Daarnaast hebben wij ervoor gezorgd dat bepaalde afnemers in specifieke gevallen tóch toegang krijgen tot de kindgegevens. Een dergelijke afnemer is bijvoorbeeld de website MijnOverheid. Ouders kunnen langs die weg de gegevens van hun overleden kind raadplegen. In het geval van levenloos geboren kinderen hebben we dus bewust een uitzondering op het normale systeemgedrag geïmplementeerd.

De Basisregistratie Personen is de gemeentelijke registratie. DICTU beheert een systeem dat daarvan is afgeleid: de GBA-Verstrekkingsvoorziening (GBA-V). Dit systeem leest dagelijks de mutaties van alle gemeenten in een centrale registratie in. Zodat het opvragen van informatie door instanties zoals de Politie, ziekenhuizen en de Douane soepel en snel verloopt.

Zie ook: Hoog Beveiligd.