Bedrijfsvoeringsprocessen

Kostenbesparing is een belangrijk uitgangspunt in het beleid van de Rijksoverheid. Die besparingen zijn alleen mogelijk als we vaker gebruik maken van gemeenschappelijke oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Specifieke oplossingen zijn kostbaar. Daarom streven wij zoveel mogelijk naar standaardimplementaties.

Op het gebied  van gemeenschappelijke ICT-oplossingen bieden wij, naast registers en digitale toegang, onder andere de volgende diensten en producten:

 • Geografische informatiesystemen
 • eBS (e-Business Suite)
 • Concept Zaakgericht Werken
 • DICTU App Loket

Onze diensten omvatten:

 • applicatiebeheer;
 • releasematig werken en projectmatig werken, al dan niet in samenwerking met externe partijen;
 • beheer van de gehele keten, inclusief bijhorend technisch beheer (het in de lucht houden van bestaande ICT-toepassingen en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen).

Geografische informatiesystemen

Met de geografische informatiesystemen (GIS) zorgen we voor stabiele en snelle geo- en GIS-toepassingen. Met behulp van deze geografische informatiesystemen koppelt de klant bijvoorbeeld perceelsgrenzen en luchtfoto’s aan systemen die de Europese inkomenssteun berekenen. Via internet kunnen boeren daardoor voortaan hun percelen intekenen op een digitale kaart en online subsidie aanvragen. Dat scheelt tienduizenden ondernemers veel papierwerk, ieder jaar opnieuw. Zo vermindert GIS de administratieve lasten. Daarnaast biedt GIS een platform voor geo-informatie die een cruciale rol heeft bij de bestrijding van crises (bijvoorbeeld op het gebied van dierziektes).

e-Business Suite (eBS)

‘eBS’ staat voor ‘e-Business Suite’. Het is de merknaam die Oracle gegeven heeft aan zijn ‘ERP’-pakket. De afkorting ‘ERP’ betekent ‘Enterprise Resource Planning’: software waarmee bedrijven en organisaties hun processen op het gebied van bedrijfsvoering onder kunnen brengen in één systeem. Bij een goede implementatie brengt ERP de nodige voordelen met zich mee:

 • eenmalige opslag;
 • meervoudig gebruik van gegevens;
 • eenduidige, voor de hele organisatie beschikbare en bruikbare gegevens;
 • betere afstemming tussen verschillende bedrijfsprocessen;
 • efficiencywinst.

DICTU levert een stabiel platform inclusief een standaardinrichting en wil de komende jaren uitgroeien tot het rijksbrede kenniscentrum op het gebied van Oracle eBS.

Het eBS-team van DICTU draagt de technische verantwoordelijkheid voor de totale Oracle eBS- omgeving. Dit betreft:

 • applicatiebeheer/ technisch beheer en exploitatie van het eBS-platform voor de klant;
 • het ondersteunen en adviseren van de klant op het gebied van Oracle eBS;
 • het projectmatig realiseren van migraties, implementaties en vernieuwingen in de Oracle eBS-omgeving.

Binnen EZK  is eBS de standaard voor bedrijfsvoeringsprocessen op het gebied van financiën, inkoop en projecten. eBS kan een nuttige rol vervullen bij de integratie van de projectadministratie met de financiële administratie (uitvoerende diensten) en bij de financiële administratie en verantwoording (kerndepartement).

Buiten het ministerie van EZ krijgen onze activiteiten rond eBS eveneens vorm: in 2014 hebben we het tactisch en operationeel beheer van DigiInkoop, het overheidsbrede inkoopproces, op ons genomen.

Concept Zaakgericht Werken

Met het Concept Zaakgericht Werken krijgen (inspectie)organisaties veel beter grip op de door hen uitgevoerde activiteiten en kunnen zich daarover ook beter verantwoorden. Of het nu gaat om een inspectie, een aanvraag van een vergunning of een klacht, het zijn allemaal werkzaamheden waarvan kwaliteit, doorlooptijd en wettelijke kaders getoetst moeten worden. Door deze werkzaamheden als zaken te behandelen en te koppelen aan zogenaamde (digitale) zaakdossiers (per zaak een dossier), is een inspectieorganisatie ook beter in staat burgers en bedrijven te informeren over de status van hun zaak. Veel beter dan voorheen, toen activiteiten bijvoorbeeld aan één enkele klant of aan één adres gekoppeld waren.

DICTU App Loket

Informatie over het DICTU App Loket vindt u hier.