DICTU en de cloud: maximale aansluiting op standaardvoorzieningen

DICTU wil de ICT binnen de (Rijks)overheid helpen aansluiten op de digitale initiatieven ten behoeve van burgers, bedrijven en organisaties. Zodat de ICT flexibel kan meebewegen met de continue veranderende ontwikkelingen. En de (Rijks)overheid zoveel mogelijk van haar tijd kan besteden aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving.

Dit doet DICTU door voor de huidige ICT-maatwerkoplossingen een aantal simpele en veilige (rijks)cloud-diensten aan te bieden. Zodat alle onderdelen binnen de overheid kunnen aansluiten op standaardvoorzieningen zoals e-Herkenning, DigID, Toegang Verlening Services (TVS), DigiKoppeling en Berichtenbox. Zodat de introductie van nieuwe diensten makkelijker wordt. En de ICT kan inspelen op de toename van apps, data en steeds sneller veranderende apparaten. Zodat automatische synchronisaties mogelijk worden en onderhoud en aanpassingen van de interne ICT eenvoudiger worden.

De (rijks)cloud-diensten van DICTU bestaan uit eenvoudige standaard applicatieve diensten. De onderdelen van de Rijksoverheid kunnen deze diensten zelf installeren, zonder ICT-kennis of -capaciteit. De diensten zijn heel snel te gebruiken en kunnen eenvoudig verwijderd en teruggezet worden. De diensten staan veilig en vertrouwd in de rijkscloud.

Een applicatieve dienst waar DICTU als eerste invulling aan geeft is Cloud Werkplek. Met deze dienst kunnen de onderdelen van de Rijksoverheid zelf  bepalen op welke standaardvoorzieningen van een werkplek ze willen aansluiten. Zoals mobile printing, e-mail, intranet, e-herkenning entoegang verlening services (TVS), enz.

De status van de ontwikkeling van de DICTU (rijks)cloud-diensten

DICTU richt op dit moment een private cloud binnen de (rijks)overheid in. Deze cloud is ISO 27001 gecertificeerd en veilig.

Conform het gehanteerde cloud-dienstverleningsmodel ontwikkelen we diensten op drie niveau's,

  • Infrastucture as a Service (IaaS)
  • Platform as a Service (PaaS)
  • Software as a Service (Saas)

Om dit cloud-dienstverleningsmodel te realiseren hebben we onze infrastructuur vernieuwd. Het doel is om minimaal 65% van alle applicaties van onze klanten te verplaatsen naar deze nieuwe infrastructuur. Dit gebeurt met geautomatiseerde beheerprocessen en een geïntegreerde beheerorganisatie.

Eerste Cloud-diensten inmiddels in ontwikkeling

We werken aan de ontwikkeling van Cloud-services zoals platformdiensten (PaaS) en Cloud applicatiediensten (SaaS). Een voorbeeld hiervan is het Standaard Platform dat in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) wordt ontwikkeld. Dit platform maakt het mogelijk om snel en efficiënt  ‘test- en ontwikkel straten’ beschikbaar te stellen. Een applicatieve dienst waaraan DICTU als eerste invulling aan geeft is, zoals hierboven al vermeld, de Cloud Werkplek.