Digitale toegang

DICTU levert gedeelde producten en diensten op het gebied van webtechnologie, apps en elektronische toegang. Deze services zijn geconcentreerd georganiseerd, omdat daarmee schaalvoordeel kan worden behaald. Daardoor worden eindproducten uiteindelijk goedkoper, sneller en met een hoge mate van voorspelbaarheid geleverd.

Digitale toegang bestaat uit de clusters web (website, portaal, webapplicatie), app en toegang (toegangsverlening, koppelvlak).

Het pakket aan diensten dat een gedeelde service omvat, kan bestaan uit:

  1. De nieuwbouw, levering (inclusief testen) en het applicatiebeheer van een werkend product (of deelproduct binnen een klantketen), inclusief de onderliggende infrastructuur
  2. Een gestandaardiseerde en geautomatiseerde ontwikkelstraat
  3. De geconcentreerde kennis en competenties omtrent het betreffende cluster in de vorm van documentatie, wiki’s en/of competence centers
  4. Visie en productontwikkeling
  5. Advies, workshops en presentaties

Vaak wordt het hele pakket geleverd. Denk daarbij aan:

  • Het DICTU App Loket, waar u terecht kunt voor advies, nieuwbouw en beheer als er een mobiele applicatie (app) geleverd moet worden;
  • De Drupal Basissite, het standaardproduct waarmee via een cafetariamodel in een aantal klikken een kant-en-klare, eenvoudige website neergezet kan worden;
  • De Toegangsverlening Service, waarbij met één standaardoplossing identity providers als DigID en eHerkenning worden ontsloten;
  • De Portaal-technologie, dat ten behoeve van gepersonaliseerde interactie met de gebruiker kan worden ingezet.

Nu en dan is er sprake van een situatie waarbij de bouw, de levering en/of het beheer van een webapplicatie of koppelvlak binnen de klantketen zelf plaatsvindt, omdat dat efficiënter is. Het criterium hiervoor is dat er sprake is van een hogere mate van maatwerk voor de betreffende keten. In dit geval wordt de service van Digitale Toegang beperkt tot het faciliteren van deze klantketen (de hierboven vermelde punten 2 t/m 5).