Ketenmonitoring: 24 uur per dag, 365 dagen per jaar

Een ICT-landschap is een complex geheel dat vele componenten bevat die op allerlei manieren met elkaar samenhangen. Die complexiteit maakt het landschap vaak kwetsbaar. Storingen zijn dan ook niet volledig te voorkomen. Als een graafmachine een kabel lostrekt, staat de beheerder machteloos. Ook binnen de informatiesystemen zelf kan van alles gebeuren. We proberen die moeilijkheden in een zo vroeg mogelijk stadium te ondervangen en monitoren bedrijfskritische systemen die we voor opdrachtgevers in beheer hebben: 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Op elk moment hebben we een duidelijk beeld van de situatie binnen de ketens van systemen die we beheren. Als storingen dreigen te ontstaan grijpen we onmiddellijk in. Het liefst zo snel mogelijk, zodat onze opdrachtgevers er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.