Opdrachtgevers

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Financiën

Kiesraad

Autoriteit Consument & Markt