Over DICTU

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is een van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. We leggen ons toe op ontwikkeling en beheer van systemen en applicaties, beheer van datacenters en de werkplekomgeving voor ruim 14.000 ambtenaren (die samen zo’n 13.000 devices in gebruik hebben). Er werken ongeveer 1250 mensen bij DICTU en de vestigingsplaatsen zijn Den Haag, Assen en Zwolle.

We beschikken over specialistische kennis van ICT-systemen en -toepassingen op het terrein van:

  • Subsidies en vergunningen
  • Inspecties
  • Registers
  • Digitale toegang
  • Werkplekomgevingen (ook hoog beveiligde omgevingen)
  • Bedrijfsvoeringsprocessen zoals geografische informatiesystemen, apps, eBS en het Zaakgericht Werken.

Als full service ICT-provider voor de ministeries van EZK (Economische Zaken en Klimaat) en LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ondersteunen we onder meer de primaire processen van RVO.nl (subsidies) en de NVWA (inspecties). Maar ook onderdelen van andere ministeries behoren tot onze opdrachtgevers. Denk aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Inspectie SZW.

In onze dienstverlening stellen we kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en veiligheid centraal. We maken gebruik van moderne technieken en ontwikkelingen zoals de Cloud, mobile en big data en zoeken altijd naar een evenwichtige balans tussen maatwerk en generieke oplossingen. Ook denken we al in een vroeg stadium van het proces mee over de manier waarop ICT kan helpen om beleidsdoelen naar tevredenheid van alle partijen te realiseren.

Informatiebeveiliging is een topprioriteit. Onze processen en systemen voldoen dan ook aan de internationale beveiligingsnorm ISO 27001.