Subsidies: digitale toegangspoort op basis van rijksbrede bouwstenen

Onze grootste opdrachtgever is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO voert circa 160 nationale en Europese regelingen uit voor verschillende overheidsorganisaties. De organisatie biedt diensten zoals subsidies, kennis en het vinden van partners aan ondernemers met duurzame, innovatieve of internationale ambities. RVO richt zich op de agrarische sector, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

RVO en andere subsidie- en vergunningverleners kunnen bij DICTU terecht voor het hele palet van logistieke afhandelsystemen, informatiesystemen en administratieve systemen die de subsidieverlening ondersteunen: mobiele en reguliere websites, backoffice-voorzieningen, webcare, apps met open data, fora, instrumenten ten behoeve van de financiële beleidsuitvoering, enz. Inclusief aanverwante processen zoals netwerken, voorlichting en advisering.

In alle fasen van het proces spelen we een rol:

  • consultancy;
  • architectuuradvies;
  • bouw, testen en implementatie;
  • beheer van de (subsidie)omgeving.

Integrale ketenmonitoring, optimale informatiebeveiliging en 7x24-dienstverlening maken deel uit van het pakket.

Op deze manier creëren we een digitale toegangspoort voor subsidieaanvragers en subsidieverleners, op basis van rijksbrede bouwstenen zoals eHerkenning en DigiD.

Uiteenlopende subsidietypes

We zijn thuis in uiteenlopende subsidietypes en bijhorende doelgroepen: tenders, kredietregelingen, lotingen, fiscale instrumenten, object-georiënteerde instrumenten zoals zonnepanelen en Europese instrumenten.

Al deze instrumenten bevatten:

  • beleidsinformatie voor de opdrachtgever;
  • informatievoorziening en afhandeling van de aanvraag voor de aanvrager;
  • adequate interne verantwoording.

Bundeling kennis

Beheer, onderhoud en vernieuwing van de applicaties en systemen vinden plaats in nauw overleg met onze opdrachtgevers. We vinden het belangrijk om de kennis die bij onze opdrachtgevers aanwezig is te bundelen, zodat ook andere overheidsinstellingen kunnen profiteren van onze technologie en expertise. Door bouwstenen te delen dragen we bij aan een efficiënte en betaalbare overheid.

Samen met RVO werken we bovendien aan een ingrijpende vernieuwing van subsidie-instrumenten. Dankzij deze vernieuwing kan RVO goed inspelen op veranderende wet- en regelgeving en nieuwe subsidieregelingen. Het zorgt ervoor dat men een nieuw product sneller op kan leveren, als het even kan zónder tussenkomst van DICTU.

Bekende voorbeelden van onze dienstverlening inzake subsidie- en vergunningverlening zijn de website van RVO en Ondernemersplein.nl. Met mijn.rvo.nl-loket bieden we jaarlijks zo’n 70.000 agrarisch ondernemers de mogelijkheid om hun gegevens digitaal aan te leveren. Daarnaast bedienen we EPBD (energielabels en besparingswijzers), het Octrooibureau en Identificatie & Registratie (I&R) van dieren.

Praktijkvoorbeeld subsidies: innovatief platform voor uitvoering van regelingen 

RVO voert jaarlijks zo’n 160 verschillende regelingen uit. Deze dienstverlening bestaat onder meer uit het verlenen van subsidies, vergunningen en ontheffingen. Voorheen kenden de  meeste regelingen hun specifieke proces en systeem. Met het uitvoeringsplatform van DICTU en RVO is er een einde gekomen aan de verwevenheid van oude en nieuwe applicaties, platforms en koppelingen die het ICT-landschap bepaalde.

Het uitvoeringsplatform is een geordende verzameling van ICT-componenten waarmee alle dienstverlening kan worden ondersteund. Uniformiteit in de techniek zorgt voor real-time en online informatie voor opdrachtgevers en medewerkers. eHerkenning en DigiD, standaardbouwstenen voor identificatie en authenticatie van ondernemers, vormen componenten van het platform. Via standaardkoppelingen haalt het uitvoeringsplatform actuele gegevens uit de basisregistraties. Behalve veel gemak levert dit ook een fikse besparing op. Zowel het concept als een deel van de techniek zijn goed herbruikbaar.