Werkplekomgevingen

Voor alle eindgebruikers binnen ons ‘verzorgingsgebied’ zijn we verantwoordelijk voor de generieke, standaard- en specifieke dienstverlening op het vlak van de werkplekomgevingen. Daarbij gaat het om 14.000 werkplekken. We staan voor kwaliteitsgerichte en kostenefficiënte levering van tijd-, plaats- en apparaat-onafhankelijke werkplekomgevingen.

Onze dienstverlening omvat:

  • Eindgebruikersdiensten zoals servicedesk, on site support, met besturingssoftware ingerichte hardware en devices, kantoorautomatiseringssoftware en email- en agendavoorzieningen.
  • Telefonie- en digitale samenwerkingsdiensten zoals video-conferencing en telepresence.
  • Applicatiediensten zoals scripting, ontsluiting en licentiebewaking van de applicaties, kwaliteitsbewaking van het applicatieregister, technisch beheer van applicaties als Topdesk, beheer van de app store en van de producten- en dienstencatalogus.
  • Facility-diensten zoals in- en uithuizingen en migraties en vergaderlocaties.
  • Overige werkplekdiensten zoals printing en specials.
  • Faciliteren van eindgebruikers, VIP-support voor de top van het departement, gerichte analyses t.b.v. het verbeteren van de klanttevredenheid, communicatie met de eindgebruikers.
  • Self serviceportal met diverse diensten en producten (zoals aanvraag accounts, generieke werkplekapplicaties, apps).
  • Regie op verschillende leverancierscontracten.
  • Ontwikkeling en projecten inzake alle geleverde producten en diensten.

De komende jaren ligt de focus op de ontwikkeling van een Cloud-werkplek.