Authenticatie

Om aan te kunnen sluiten op de IAM-authenticatiedienst moet een bedrijfsapplicatie voldoen aan de volgende aansluitvoorwaarden:

Het proces en de doorlooptijd van het aanvragen van authenticatie ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Aanvragen SSO-koppeling via iam@minezk.nl;
 • Invullen van de gevraagde aansluitgegevens via een aansluitformulier;
 • Het IDP team stelt een aansluiting beschikbaar in een testomgeving;
 • Testomgeving koppelen aan een applicatie voor een eerste verbindingstest;
 • Aansluiting doorloopt verschillende fases van ontwikkeling, productie en acceptatie;

Na goedkeuring van de Single Sign-on aansluiting is deze klaar voor gebruik door de applicatie. Afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de gevraagde gegevens en de beschikbaarheid van het IDP team kan het proces binnen een paar dagen doorlopen worden. De ervaring leert dat de meeste werkzaamheden, en daarmee doorlooptijd, aan de applicatiezijde liggen.

Voorbeeld van authenticatie

Autorisatie

De aansluitvoorwaarden voor autorisatie verschillen nogal en aansluiten is dus maatwerk. Er zijn verschillende push en pull opties mogelijk in verschillende technologieën. De volgende informatie is hierbij van belang:

 • Hoe vaak worden gegevens opgevraagd en hoe actueel moeten deze zijn;
 • Hoe worden opgevraagde gegevens geschoond binnen de bedrijfsapplicatie;

Het proces en de doorlooptijd van het aansluiten op autorisatie duurt enkele weken en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Aanvragen aansluiting via iam@minezk.nl
 • Intakegesprek om de behoefte te bespreken;
 • Configuratie autorisatiemodel in het bevoegdhedenbeheer systeem;
 • Bedrijfsapplicatie ontvangt de autorisatie.

Cyber Security

User Provisioning

De aansluitvoorwaarden voor User Provisioning omvatten SOAP of REST webservices.

De volgende informatie is bij de aansluiting van belang:

 • Hoe vaak worden gegevens opgevraagd;
 • Hoeveel gegevens worden er opgevraagd (privacy-by-design / security-by-design);
 • Hoe actueel moeten de opgevraagde gegevens zijn;
 • Hoe worden opgevraagde gegevens geschoond binnen de bedrijfsapplicatie;

Het proces en de doorlooptijd van het aanvragen van user provisioning duurt enkele weken en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Aanvragen Gegevens Leverings Overeenkomst op iam@minezk.nl;
 • Configuratie webservice na goedkeuring.