Geo-informatiesystemen

Locaties staan bijna altijd centraal in elk beleid en bij elk probleem. Met een geografisch informatiesysteem (GIS) kunt u elke locatie visualiseren en combineren met andere (geografische) data. Zo worden ruimtelijke relaties snel zichtbaar en zet u een stap naar een slimmere ondersteuning van uw besluitvorming.

GIS in uw organisatie

Als u data heeft waarin geografische informatie staat, bijvoorbeeld een postcode, dan kunt u informatie op basis van locatie visualiseren en bewerken. In de vorm van een kaart kunt u deze presenteren op uw website. Of u kunt verschillende datasets als kaartlagen gebruiken voor het uitvoeren van geografische analyses.

Koe

Plant- en dierziektenbestrijding bij RVO.nl

Met de dierziektenviewer geeft RVO op haar website bijvoorbeeld actuele informatie geven over de gebieden waar een ophokplicht geldt. Dit is ook dé plek waar andere informatie met betrekking tot dierziekten publiekelijk wordt gedeeld.

Windmolens aan de kust

GeoPortaal Staatstoezicht op de Mijnen

Staatstoezicht op de Mijnen maakt gebruik van een eigen GeoPortaal, waarin geo-informatie en applicaties aan de eigen medewerkers beschikbaar worden gesteld.

Producten

DICTU stelt een platform beschikbaar waarop u zelfstandig kaarten, kaartlagen en webapps kunt maken, publiceren en kunt delen. Het betreft een implementatie van het ArcGIS Platform van Esri® en bestaat uit een tweetal smaken:

 1. ArcGIS Online, bedoeld voor open data delen op internet.
 2. Portal for ArcGIS, bedoeld voor intern (vertrouwelijk) gebruik.

U voert zelfstandig het beheer binnen uw galerij op het geoportaal. Als u onvoldoende kennis of capaciteit in huis heeft, kan DICTU hierbij assisteren.

Digitale diensten met geo-informatie

Dienstverlening voor subsidie- en vergunningaanvragen waarbij ruimtelijke informatie moet worden aangeleverd. Met ruimtelijke informatie wordt bijvoorbeeld bedoeld op welke locatie iets wordt aangevraagd, wat de ruimtelijke omvang is, op welke plek van een perceel.

Hiervoor is een platform beschikbaar waarmee burgers en bedrijven ruimtelijke gegevens kunnen toevoegen aan online-aanvragen. Dit platform kan relatief onafhankelijk van zaakaanvraag/ behandelsysteem worden ingericht via een standaard koppelvlak.

GIS-viewer

Een GIS-viewer is een omgeving met gescheiden presentatie, applicatie en database, waarmee volgens een specifieke template geografische data beschikbaar worden gesteld, inclusief beperkte zoekopties. Er zijn beperkte mogelijkheden om deze naar eigen wens aan te passen.

Functionaliteit

 • Dashboards om rapportages te maken
 • Kaarten maken ter ondersteuning van besluitvorming
 • Kaarten maken om informatie(producten) te delen met collega’s
 • Gebruiken van geo-informatie ter ondersteuning van uw werkproces
 • Maken van nieuwe informatieproducten door combinatie met andere geodata en eenvoudige (ruimtelijke) analyses.
 • Nieuwe informatie genereren door uw data te combineren en te bewerken
 • Uitvoeren van complexe analyses

Zelfstandig webapplicaties configureren in een eigen portaal die uw bedrijfsprocessen ondersteunen.

Databronnen

Toegang tot geodata is natuurlijk een belangrijke voorwaarde bij het gebruik van een GIS. Alhoewel DICTU zelf geen data bezit, ontsluiten wij data uit diverse bronsystemen. Voorbeelden van bronnen die u meteen gratis kunt gebruiken zijn:

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 • Basisregistratie Kadaster (BRK)
 • Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK), een verzameling van 133 publieke datasets

Het kunnen ontsluiten van deze databronnen is van grote toegevoegde waarde. Juist door verschillende geodata in een GIS-applicatie bij elkaar te brengen, wordt het mogelijk om via ruimtelijke analyse verbanden tussen informatieobjecten in beeld te brengen.

Diensten

DICTU levert een aantal diensten om u op weg te helpen met GIS.

Advies en proof of concept

Wij kunnen u helpen uw primaire processen maximaal te ondersteunen met GIS. Op basis van een analyse van uw business adviseren wij wat de mogelijkheden van GIS voor uw bedrijfsvoering zijn. Vervolgens kunnen wij een proof of concept uitvoeren.

Optimaliseren van geodatasets

DICTU kan goed beoordelen welke technische handelingen uitgevoerd moeten worden om de levering van data aan systemen of gebruikers te optimaliseren.

Hardware

GIS vereist soms specifieke hardware voor uw medewerkers die zich bezighouden met het beheer van uw geografische data. DICTU kan de benodigde hardware, configuratie en VPN-verbinding leveren.

Gebruikersbeheer

DICTU configureert de toegang tot databronnen en regelt de autorisatie van gebruikers of applicaties op die databronnen. Niet iedereen of elke applicatie mag alle data die beschikbaar is vrij gebruiken.

Data-analyse

Als u een GIS heeft kunt u aan de slag met data-analyse. Als u deze expertise niet in huis heeft kunt u hiervoor contact opnemen met het GIS Competence Center van RVO.nl.