Hoog Beveiligd

Ook overheidsorganisaties die werken met (zeer) vertrouwelijke gegevens kunnen een beroep doen op de dienstverlening van DICTU. Onze afdeling Hoog Beveiligd richt zich op de ontwikkeling, implementatie en het beheer van de IT- en applicatie-infrastructuur voor hoogbeveiligde ketens, stelsels en andere omgevingen. Deze infrastructuur voldoet aan zeer hoge eisen op het gebied van informatiebeveiliging. DICTU bepaalt op dit terrein binnen de Rijksoverheid de standaard. Behalve de optimale beveiliging van gegevens garanderen we uiteraard ook de continuïteit van systemen.

Balie

Case: aanpassing Basisregistratie Personen

In Nederland ingeschreven burgers zijn allemaal geregistreerd in de Basisregistratie Personen. Levenloos Geboren Kind (LGK) is een aanpassing in de Basisregistratie Personen die het voor ouders mogelijk maakt hun levenloos geboren kind te registreren. Dit heeft een grote emotionele waarde voor de ouders.