RijksZaak - de oplossing voor snel zaakgericht werken

RijksZaak is een standaarddienst waarmee u snel zaakgericht gaat werken. Zaakgericht werken wil zeggen dat het werkproces centraal staat en niet de documenten die bij het proces horen. En dit werkproces wordt elke keer uitgevoerd in min of meer dezelfde volgorde. Het voordeel van RijksZaak is dat alle informatie over de behandeling van een zaak gekoppeld is en voor alle betrokkenen toegankelijk. U bepaalt uiteraard zelf wie toegang heeft tot de informatie. 

Bij interne processen hebben alleen medewerkers toegang, bij externe processen kunnen dat ook burgers en/of bedrijven zijn. Bijvoorbeeld om een aanvraag te doen, gegevens in te zien of anderszins contact te leggen. Hierdoor kunnen zowel uw medewerkers als burgers/bedrijven volledig digitaal werken aan de zaak.

Waarom kiest u voor RijksZaak?

Vervangen van een oude applicatie voor veiligheid en continuïteit

De digitale wereld verandert snel. Applicaties die jarenlang uitstekend gefunctioneerd hebben, zetten u nu voor grote uitdagingen. De kosten voor onderhoud lopen op, het systeem is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. Omdat de manier van werken veranderd is of omdat de applicatie zo verouderd is, kunnen er geen updates of wijzigingen meer doorgevoerd worden. Dit brengt risico's met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging of zelfs de continuïteit van uw dienstverlening. Bij RijksZaak houden wij rekening met AVG- en BIO-eisen.  

Snel starten met nieuwe applicatie of nieuwe dienst

Systemen verouderen niet alleen snel, processen moeten soms verder gedigitaliseerd worden om de informatievoorziening te verbeteren. Of u heeft de opdracht een nieuwe organisatie in te richten die haar nieuwe processen graag goed ondersteund wil zien door een moderne, veilige en flexibele dienst. Natuurlijk haakt u daar snel op in en kijkt naar de mogelijkheden. Omdat RijksZaak van en voor de overheid is, kunt u snel en zonder een aanbestedingsproces starten.

Actueel

De bedrijfsstrategie in de praktijk: Op zoek naar een goede balans tussen innovatie, klantwens en realisatie

DICTU
In onze laatste Entry is de rode draad van de nieuwe DICTU bedrijfsstrategie toegelicht. DICTU wil zijn dienstverlening vernieuwen en innovatiever worden. Maar hoe wat betekent de implementatie...

Veilig afscheid nemen van hardware uit de datacenters van DICTU

DICTU
De datacenters die DICTU gebruikt zijn cruciaal voor onze dienstverlening. Deze datacenters staan vol met hardware die zorgen dat de applicaties van onze klanten continu beschikbaar zijn. Maar...

Waarom ESTT voor RijksZaak kiest

RijksZaak
Post, papier en e-mail afhandelen moet sneller, efficiënter en vooral veiliger kunnen, dacht de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT) bij VWS toen ze een nieuw zaakgericht...

Sneller, slimmer en vooral samen oplossingen zoeken voor RijksZaak-teams

RijksZaak
Yvonne Veenma van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) roept op tot actie. ‘Steeds meer DICTU-klanten gebruiken RijksZaak. De kennis en kunde van dit softwarepakket is schaars in de markt en dat...

OSDM

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Door het hele proces in één systeem onder te brengen, bewaakt u de kwaliteit en doorlooptijd van processen beter. Toegang via DigiD en eHerkenning zorgen ervoor dat burgers en bedrijven de afhandeling van zaken beter kunnen volgen. RijksZaak heeft de koppelingen met bijvoorbeeld de Toegangsverleningservice voor DigiD en eHerkenning al ontwikkeld. Dit vereenvoudigt de implementatie in uw eigen RijksZaak-platform. De aanpak en technologie hebben al in andere applicaties bewezen goed te functioneren. Het aantal herbruikbare koppelingen en functionaliteiten groeit continu wat leidt tot steeds snellere implementatie.   

Meer grip op het proces

RijksZaak biedt niet alleen de nieuwste ICT technologie, maar creëert ook meer grip op processen en laat deze efficiënter verlopen. De implementatie van RijksZaak dwingt tot het ontrafelen van het proces en biedt inzicht in en goed overzicht over uw proces. Hierdoor gaat al het overbodige eruit, zodat u weer terug bent bij uw primaire opdracht. Dit maakt onnodige handelingen overbodig en dwingt tot, of liever gezegd nodigt uit tot geordend en planmatig werken.  

Inspelen op nieuwe wet- en regelgeving

Doordat het een generiek platform is, worden de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving centraal opgepakt en doorgevoerd in het systeem. Zo speelt u een stuk eenvoudiger in op veranderende eisen en ontwikkelingen in uw omgeving. 

Agenda

Datum Event

Voorbeelden van zaakgerichte processen 

Onderstaande processen zijn uitstekend geschikt voor zaakgericht werken van RijksZaak:

 • Het verlenen van vergunningen
 • Het beantwoorden van Kamervragen
 • Het afhandelen van klachten
 • Het afhandelen van schade
 • Uitbrengen van adviezen
 • Verlenen van subsidie
 • Beoordelen van allerlei soorten aanvragen
 • Beslechten van geschillen
 • Rechtspraak
 • Uitvoeren van onderzoeken en inspecties

Agentschap Telecom

Waarom u voor RijksZaak kiest

De zeven belangrijkste redenen:

 1. Van en voor de overheid: geen winstoogmerk, zonder aanbesteding, transparante begroting
 2. Veilig: voldoet aan eisen van de AVG en BIO
 3. Flexibel: boven op het generieke platform komt een flexibele laag: zelf te configureren en te beheren
 4. Nieuwste technologie: ICT is en blijft up-to-date
 5. Snel: bestaand generiek platform en doorontwikkeld vanuit de scrum & agile aanpak
 6. Clouddienst: schaalbaar en stabiel
 7. Efficiëntere processen

Meer weten over RijksZaak? Klik op team RijksZaak en neem contact op met één van onze medewerkers.