RijksZaak is een herbruikbaar platform ingericht volgens cloud-principes.

Gestandaardiseerd platform

Het generieke basisplatform van RijksZaak biedt een aantal standaardfunctionaliteiten. Daarbovenop ontwikkelen wij voor u een eigen unieke laag voor uw werkproces, zaakafhandeling en gewenste koppelingen. Helemaal afgestemd op uw organisatie en op uw wensen en eisen.  

  Basiscomponenten

  RijksZaak bestaat uit vijf ICT-componenten die we slim laten samenwerken:

  1. Pega voor zaakmanagement en ontwikkeling van applicaties voor de afhandeling van zaken
  2. Alfresco voor document-, dossier- en archiefbeheer
  3. DocGen voor het genereren van documenten
  4. EnterpriseDB als database
  5. OpenShift: het containerplatform als basis voor onze cloud

  Architectuur

  De architectuur van RijksZaak is als volgt opgebouwd:

  • Generiek waar dat kan, alleen specifiek waar dat echt moet
  • Online en offline beschikbaar op alle devices
  • Documentatie en gegevens worden op een eenduidige manier eenmalig vastgelegd
  • Veilig en betrouwbaar: informatiebeveiliging en privacy kaders en richtlijnen worden toegepast volgens de DICTU, de Rijksoverheid en Europese regelgeving
  • ‘Loosely coupled’ architectuur.
  • De PEGA Guardrails worden gehanteerd
  • Voor iedere klant dezelfde opbouw, maar een aparte gescheiden inrichting

  Life cycle management

  RijksZaak ondersteunt life cycle management van de klantspecifieke laag en van het basisplatform.

  • DICTU voert het beheer en onderhoud uit
  • DICTU zorgt voor nieuwe versies van het basisplatform, patches en updates
  • U neemt nieuwe releases tijdig in gebruik
  • U bepaalt zelf, onafhankelijk van andere klanten van RijksZaak, wanneer u de releases implementeert. 

  Geautomatiseerd en integraal testen

  RijksZaak is zo ingericht dat we geautomatiseerd testen. Dit garandeert betrouwbaarheid en wendbaarheid.

  • DICTU maakt testscripts en -sets en faciliteiten voor geautomatiseerd testen
  • DICTU voert, daar waar dat kan, geautomatiseerde testen uit voor functionele tests, regressietests, performancetests en securitytests
  • We releasen alleen na  een uitgebreide test. Dit geldt zowel voor applicaties van klanten als voor de componenten in het basisplatform

  IGJ