RijksZaak is een herbruikbaar platform ingericht volgens cloud-principes.

Gestandaardiseerd platform

Het generieke basisplatform van RijksZaak biedt een aantal standaardfunctionaliteiten. Daarbovenop ontwikkelen wij voor u een eigen unieke laag voor uw werkproces, zaakafhandeling en gewenste koppelingen. Helemaal afgestemd op uw organisatie en op uw wensen en eisen.  

Basiscomponenten

RijksZaak bestaat uit vijf ICT-componenten die we slim laten samenwerken:

 1. Pega voor zaakmanagement en ontwikkeling van applicaties voor de afhandeling van zaken
 2. Alfresco voor document-, dossier- en archiefbeheer
 3. DocGen voor het genereren van documenten
 4. EnterpriseDB als database
 5. OpenShift: het containerplatform als basis voor onze cloud

Architectuur

De architectuur van RijksZaak is als volgt opgebouwd:

 • Generiek waar dat kan, alleen specifiek waar dat echt moet
 • Online en offline beschikbaar op alle devices
 • Documentatie en gegevens worden op een eenduidige manier eenmalig vastgelegd
 • Veilig en betrouwbaar: informatiebeveiliging en privacy kaders en richtlijnen worden toegepast volgens de DICTU, de Rijksoverheid en Europese regelgeving
 • ‘Loosely coupled’ architectuur.
 • De PEGA Guardrails worden gehanteerd
 • Voor iedere klant dezelfde opbouw, maar een aparte gescheiden inrichting

Life cycle management

RijksZaak ondersteunt life cycle management van de klantspecifieke laag en van het basisplatform.

 • DICTU voert het beheer en onderhoud uit
 • DICTU zorgt voor nieuwe versies van het basisplatform, patches en updates
 • U neemt nieuwe releases tijdig in gebruik
 • U bepaalt zelf, onafhankelijk van andere klanten van RijksZaak, wanneer u de releases implementeert. 

Geautomatiseerd en integraal testen

RijksZaak is zo ingericht dat we geautomatiseerd testen. Dit garandeert betrouwbaarheid en wendbaarheid.

 • DICTU maakt testscripts en -sets en faciliteiten voor geautomatiseerd testen
 • DICTU voert, daar waar dat kan, geautomatiseerde testen uit voor functionele tests, regressietests, performancetests en securitytests
 • We releasen alleen na  een uitgebreide test. Dit geldt zowel voor applicaties van klanten als voor de componenten in het basisplatform

IGJ