Onze aanpak

Bent u een nieuwe klant dan doorlopen we met elkaar vijf fasen tot een succesvolle oplevering. Deze werkwijze is ingericht op basis van opgedane ervaring. Zo profiteert u maximaal van de ervaring die we eerder bij klanten opgedaan hebben en technieken die al ontwikkeld zijn. Deze werkwijze maakt het proces voorspelbaar en gecontroleerd.

De doelstellingen en uitdagingen van uw organisatie bepalen de invulling van ieder nieuw project. Het uitgangspunt is dat RijksZaak zo snel mogelijk toegevoegde waarde biedt en functionaliteit toevoegt. Dus geen 'klassieke' aanpak met een aanbesteding en toetsing van functionaliteit en architectuur. Ieder project bestaat uit de onderstaande vijf fasen. 

Kennismaking

 • Kennismaken en bouwen van vertrouwen als start van een succesvolle RijksZaak realisatie.
 • Toelichten van ons plan van aanpak tijdens kennismakingsgesprekken, presentaties en demonstraties.
 • Delen van het dienstverleningsmodel en presenteren van de toegevoegde waarde van RijksZaak 
 • Analyseren van functionele-, contractuele- en organisatorische randvoorwaarden om zo vroeg mogelijk te bepalen of er belemmeringen zijn.
AT
Foto: Agentschap Telecom​​​​​​

 

   1. Initiatie

   • Samenwerken en afstemmen met belanghebbenden.
   • Uitwisselen van doelstellingen op organisatieniveau.
   • Inventariseren van de wensen en eisen op de volgende gebieden: functionaliteit, processen, migratie van gegevens, koppelingen, organisatie- en informatiestrategie en beheerafspraken. 
   • Toetsen in hoeverre RijksZaak en de Agile manier van werken passen bij uw organisatie.
   • De resultaten van de inventarisatie globaal beschrijven. De beschrijving is het eerste ontwerp en is een mogelijke roadmap met verschillende ontwikkelstadia. Deze beschrijving heeft voldoende diepgang voor het maken van een eerste kostenschatting.
   • Een deel van de gewenste functionaliteit globaal beschrijven in de vorm van epics en stories.
   • Advies opstellen voor het vervolg, waaronder het gezamenlijk vaststellen van een mogelijke 'Proof of Value' scope voor fase twee.

   2. Voorbereiding

   • Samen verder verkennen of RijksZaak past bij uw wensen en Agile werken effectief en geschikt is.
   • Gezamenlijk ‘doen’ om het mandaat van de product owner en de organisatie ‘readiness’ te ervaren.
   • Proef co-creëren door epics en stories te realiseren. Zo krijgt u een eerste beeld van de gevraagde functionaliteit in RijksZaak.  
   • Demonstreren van de ontwikkelde (demo) functionaliteit. Bespreken en toetsen van de oplossingsrichting.
   • Verder uitwerken van de gewenste functionaliteit in de vorm van epics en stories, samen bepalen wat minimaal nodig is (Minimum Viable Product), updaten van de roadmap met ontwikkelstadia
   • Advies opstellen voor het vervolgtraject c.q. een offerte opstellen voor de realisatie in fase drie. Inclusief bijgestelde kostenschatting waarin verwachte eenmalige en jaarlijks terugkerende kosten opgenomen zijn.

   In overleg met Wim

   3. Realisatie

   • Inzetten, indien mogelijk, van een volledig dedicated scrumteam op uw locatie. Zo is het contact tussen het scrumteam, de product owner en de sleutelspelers in uw organisatie optimaal.  
   • Verdere beschrijving van de gewenste functionaliteit (vullen van de 'productbacklog'). De product owner geeft de prioriteiten aan en stemt af met de gebruikers.  
   • De product owner in uw organisatie bepaalt: wat moet er worden gebouwd, wat wordt daarvan opgepakt en in welke volgorde.
   • In sprints van 2 weken iteratief ontwikkelen, testen en opleveren van de functionaliteit die we als eerste in productie nemen (Minimum Viable Product).
   • Binnen een half jaar na de start van de realisatie, maar uiterlijk binnen een jaar, nemen we het eerste deel in productie, het Minimum Viable Product.
   • Door in kleine stapjes te  ontwikkelen en op te leveren gaan we verder met de implementatie van de gewenste functionaliteit ('doorontwikkelen' via sprints).
   • De overall governance ligt onder andere in een gezamenlijke stuurgroep.

   4. Beheer & onderhoud

   • Na afronding van fase drie, de realisatie, wordt het dedicated team ontbonden. Het beheer en het onderhoud gaat over naar het RijksZaak DevOps team.
   • De specialisten van het RijksZaak DevOps team lossen de incidenten op en realiseren kleine wensen.
   • Op basis van een klant-onderhoudsbudget kan het DevOps team ook grotere functionele uitbreidingen realiseren. 
   • RijksZaak groeit steeds meer naar het principe ‘continuous deployment’, waardoor oplossingen snel beschikbaar zijn voor de (interne) klant.

   Op deze manier voorzien we u zowel op korte als op lange termijn van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. 

   Gewoon uitproberen

   Twijfelt u of RijksZaak de juiste oplossing is voor uw organisatie? U kunt het gewoon uitproberen. Door de gefaseerde aanpak krijgt u een steeds beter beeld of RijksZaak bij uw organisatie past. U kiest na iedere fase of u door wilt gaan met een volgende fase. Pas vanaf de beheerfase gaat u een verplichting over meerdere jaren aan. Meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact op met het team RijksZaak

    

   De fasen