Luchtfoto Den Haag

RijksZaak

Met RijksZaak van DICTU kunnen Rijksoverheidsorganisaties snel zaakgericht werken implementeren. Via RijksZaak handelt u zaakgegevens, proces, dossier en interactie in één systeem af.

Wat RijksZaak biedt

RijksZaak is een standaarddienst waarmee Rijksoverheidsorganisaties snel zaakgericht gaan werken. Het biedt de mogelijkheid zaken te definiëren (bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag of een inspectie), waarbij zaakgegevens, proces, dossier en interactie gezamenlijk in één systeem afgehandeld worden. Via een RijksZaak-webinterface kunnen burgers en bedrijven contact maken met betreffende overheidsdienst, bijvoorbeeld om een aanvraag te doen, gegevens in te zien of anderszins contact te leggen. Hierdoor kunnen zowel overheidsmedewerkers als burgers/bedrijven volledig digitaal werken aan de zaak.

RijksZaak bestaat uit twee lagen: de basisdienst en een klantspecifiek deel. De basisdienst bevat een aantal generieke functionaliteiten die voor alle opdrachtgevers gelijk zijn, zoals toegangsverlening, zoeken en archiveren. Daarbovenop is een klantspecifieke omgeving waarin de opdrachtgever zijn specifieke processen, functionaliteiten en koppelingen kan laten bouwen en onderhouden.

Voordelen

RijksZaak is met name geschikt voor organisaties die behoefte hebben aan standaardsystemen. Het helpt het primaire proces optimaal in te richten met de nieuwste technologie. Ook maakt RijksZaak het een stuk eenvoudiger om snel en doeltreffend in te spelen op nieuwe wet- en regelgeving en mee te bewegen met ontwikkelingen in de omgeving.

 • Veilig: voldoet aan eisen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)
 • Snel: in korte tijd geïmplementeerd
 • Gestandaardiseerde oplossing voor de Rijksoverheid
 • Betaalbaar door hergebruik functionaliteit door afnemers en u betaalt per gebruiker
 • Clouddienst: schaalbaar en stabiel
 • Online en offline beschikbaar op alle devices

Implementatie

Het implementeren van RijksZaak bestaat uit vier fasen. Hiervoor geldt het principe van Continuous Delivery & Continuous Improvement. Dit betekent dat in kortcyclische periodes wordt gewerkt aan de realisatie van RijksZaak. De aanpak is erop gericht dat er zo snel mogelijk toegevoegde waarde is voor de business doordat de basisdienst al beschikbaar is. Hierdoor kan een aanbesteding en het inrichten van een technische omgeving achterwege blijven.

Organisaties die RijksZaak gebruiken

Rijkszaak kent twee ‘launching customers’: Agentschap Telecom (EZK) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (VWS). Beide organisaties hebben inmiddels een succesvolle RijksZaak implementatie achter de rug. De Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft het systeem in 2017 al in gebruik genomen. Vanaf deze periode wordt het systeem plateaugewijs doorontwikkeld. In januari 2019 heeft een succesvolle RijksZaak implementatie van RijksZaak plaatsgevonden bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Bij diverse andere organisaties gaan we op korte termijn van start met de implementatie.

Herbruikbaar platform voor de hele Rijksoverheid

‘Een van de projecten waar ik aan werk en waar ik erg enthousiast over ben, is het platform RijksZaak. Een herbruikbaar platform met cloudprincipes’, vertelt Wim van der Lingen. Wim werkt als enterprise architect bij DICTU.

Dienstverlening

Met RijksZaak krijgen organisaties een zaaksysteem op basis van de volgende uitgangspunten.
Gestandaardiseerd platform

RijksZaak is een gestandaardiseerd platform.

 • Voor alle afnemers gelijk
 • Hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Gedeelde oplossing leidt tot gedeelde kosten

Life cycle-management

RijksZaak ondersteunt life cycle-management van de klant-specifieke laag, inclusief die van de basisdienst.

 • U configureert en beheert applicaties zelf of besteedt dit uit aan DICTU
 • U bepaalt het tempo
 • DICTU regelt koppelingen en maatwerk
 • U bent onafhankelijk van andere gebruikers bij het in gebruik nemen van releases

Scrum en Agile

DICTU hanteert bij de implementatie van RijksZaak de Scrum-aanpak vanuit de Agile-filosofie. Deze aanpak heeft veel voordelen.

 • Verhoogde effectiviteit van het team en daarmee snelle oplevering
 • Snel inzicht in voortgang van een project en de producten die het op gaat leveren
 • We werken naar een minimaal werkbaar product (Minimum Viable Product, MVP)

Geautomatiseerd, integraal testen

RijksZaak is zo ingericht dat we geautomatiseerd testen. Dit garandeert betrouwbaarheid en wendbaarheid.

 • Voor alle functionaliteiten maakt DICTU testscripts en -sets
 • DICTU gebruikt geautomatiseerde testfaciliteiten voor functionele tests, regressietests, performancetests en securitytests
 • We releasen met zekerheid. Zowel voor applicaties van klanten als voor componenten in het platform

Snellere implementatie door hergebruik

Hergebruik en uitwisseling van componenten leidt tot steeds snellere implementatie.

 • Het aantal herbruikbare koppelingen en functionaliteiten groeit met iedere nieuwe klant
 • Klanten kunnen generieke oplossingen gebruiken terwijl maatwerkoplossing binnen PEGA mogelijk blijft
 • We hanteren gestandaardiseerde businessprocessen per domein