Aanvragen

Welke organisaties kunnen aansluiting zoeken bij TVS?

  • Overheidsinstellingen
  • Zorgverleners, waaronder ziekenhuizen, huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten

Hoe lang duurt het?

Het aansluitproces op TVS kan snel verlopen, mits aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • U gaat akkoord met de aansluitvoorwaarden
  • Uw systemen voldoen aan de beveiligingsnorm
  • U laat ieder jaar een ICT-beveiligingsassessment van uw systemen uitvoeren

Wanneer u als zorginstantie gebruik wilt gaan maken van TVS, kunnen deze ICT-leveranciers u hierbij helpen.

Let op! : De PKI-Overheid Server CA 2020 root zal vanaf december 2022 niet meer worden voortgezet. Derhalve zullen we certificaten met deze specifieke root per 01-09-2021 niet meer accepteren bij nieuwe aansluitingen of wijzigingen op bestaande aansluitingen en adviseren wij om de G1 root te gebruiken. 

Zie Guidance gebruik PKIoverheid-certificaten bij routeringsdienst | Logius voor meer informatie

Aanvraag indienen

Wilt u aansluiten op TVS controleer dan eerst of u aan alle voorwaarden voldoet.
De benodigde informatie vind u bij Documentatie & Links.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vul dan het formulier in via Aanvragen

Den Haag