Aanvragen

Welke organisaties kunnen aansluiting zoeken bij TVS?

  • Overheidsinstellingen
  • Zorgverleners, waaronder ziekenhuizen, huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten

Hoe verloopt het proces?

Het aansluitproces op TVS verloopt via een aantal stappen. Zie hiervoor het stappenplan op deze pagina.

Voordat u begint aan het aanvraagproces dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • U gaat akkoord met de aansluitvoorwaarden
  • Uw systemen voldoen aan de beveiligingsnorm
  • U laat ieder jaar een ICT-beveiligingsassessment van uw systemen uitvoeren

Wanneer u als zorginstantie gebruik wilt gaan maken van TVS, kunnen ICT-leveranciers u hierbij helpen.

Aanvraag indienen

Wilt u aansluiten op TVS controleer dan eerst of u aan alle voorwaarden voldoet.
De benodigde informatie vind u bij Documentatie & Links.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vul dan het formulier in via Aanvragen

Wijziging aanvragen

Wilt u een wijziging aanbrengen op een bestaande aansluiting, gebruik dan de onderstaande knop om de wijziging aan te vragen.

Wijzigen

Den Haag