Terug naar alle vacatures
 • Den Haag
 • 32 - 36 uur per week
 • Master/doctoraal
 • Uitvoerend / Ondersteunend
 • €4691 - €6907 (Schaal 12)
 • Tot 15 juli

DICTU zoekt een ervaren Privacy Officer die binnen het privacyteam advies kan geven over diverse onderwerpen en thema's op het gebied van privacy. Dat betekent het volgende: je bent in staat om je gemakkelijk te bewegen in een politiek-bestuurlijke omgeving, je zoekt samenwerking en je hebt toereikende expertise op het gebied van privacy en van de regels over gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Daarnaast is kennis van de Wet Open Overheid een pluspunt.
Als Privacy Officer werk je binnen het team Inkoop en Contractmanagement in het Juridisch cluster en maak je deel uit van het team AVG&Privacy van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) in Den Haag. Je adviseert de organisatie over privacyvraagstukken, waardoor DICTU zijn partners binnen de Rijksoverheid (zoals RVO en NVWA) optimaal kan blijven ondersteunen.
Als onderdeel van het privacyteam zorg je ervoor dat iedereen binnen DICTU de AVG op juiste wijze toepast en omzet in beleid. Je overlegt regelmatig met andere stakeholders, zoals de Chief Privacy Officer (CPO), bedrijfsjuristen en indien nodig de de Functionaris Gegevensbescherming (FG). In voorkomende gevallen kun je de CPO vervangen.
Je bent ook privacy adviseur voor de Directie Bedrijfsvoering. Je bent nauw betrokken bij privacydossiers die binnen deze directie spelen, waaronder bij Organisatie & Personeel. Daarnaast bouw je een gedegen netwerk op binnen DICTU, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en andere onderdelen van de Rijksoverheid.

Taken:

 • Adviseren van de organisatie over vragen en dossiers met betrekking tot privacy en gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van informatie.
 • Actieve betrokkenheid bij Data Protection Impact Assessments (DPIA's) en verwerkingsregisters.
 • Bewaken van de juridische basis voor informatieverwerking.
 • Vertalen van privacyeisen naar praktisch toepasbare kaders, beleid en modellen.
 • Het bereiken en bewaken van compliancy op het gebied van privacy.
 • Doorontwikkeling van beleid en instrumenten ter verbetering van sturing, risicobeheer en compliance op het gebied van privacy.
 • Het behouden van compliancy op het gebied van privacy, onder andere door de doorontwikkeling van formats (verwerkersovereenkomsten) voor gegevensbeheer en gegevensuitwisseling.
 • Indien nodig melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkenen.
 • Het verstrekken van kennis en bewustzijn van Privacy binnen de organisatie. Onder andere door het onderhouden, uitdragen en aanpassen van het privacybeleid.

 • Academisch geschoold, opleiding rechten
 • Minimaal 32 uur per week.
 • Sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
 • Ruime aantoonbare werkervaring op het gebied van privacy, bijvoorbeeld als Privacy Officer of privacyjurist.
 • Gedegen kennis van privacyrecht (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy procedures en daarmee samenhangende werkwijzen.
 • Ervaring met de behandeling van complexe juridische dossiers waarin tegenstrijdige belangen spelen, zowel binnen als buiten de (Rijks)overheid.
 • Kennis van de Wet Open Overheid, aanbestedingsrecht en IT-recht is een pluspunt.
 • Ervaring binnen de overheid is een pluspunt.

Competenties:

 • Plannen en organiseren
 • Luisteren
 • Overtuigingskracht
 • Assertiviteit
 • Proactief
 • Verbindend

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Een assessment kan onderdeel zijn van het selectieproces. Na de periode van de tijdelijke arbeidsovereenkomst is de intentie de overeenkomst voor onbepaalde tijd voort te zetten. Direct een contract voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden.

Een uitdagende functie met een gezonde balans tussen kantoorwerk en thuiswerken. Je werkt 50% van de tijd op kantoor en 50% vanuit huis.
Flexibele werktijden en de mogelijkheid om je werkrooster aan te passen aan jouw persoonlijke behoeften.
Een professionele werkomgeving met ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

DICTU maakt dat het werkt, werk jij mee?

www.dictu.nl

Voor meer informatie over deze vacature:

Werving & Selectie
Afbeelding
Man achter pc

Stap 1. Sollicitatiebrief en cv mailen

Reageer op de vacature door een sollicitatiebrief en cv te mailen. Je ontvangt een bevestiging. Wij beoordelen je brief en cv. Per telefoon hoor je of je uitgenodigd wordt voor een gesprek en per mail hoor je of je bent afgewezen.

Afbeelding
consult

Stap 2. Eerste gesprek

Het eerste gesprek is online en vindt plaats via Teams. We bellen je om een afspraak te maken voor het gesprek. Daarna ontvang je per mail een uitnodiging met de datum, tijdstip en de Teams link. Het gesprek kan ook op kantoor plaatsvinden. 

Afbeelding
Electronische paraaf

Stap 3. Assessment

Als je door bent naar de volgende ronde, volgt er een online assessment, dit is verplicht. Het assessmentbureau stuurt een mail met een link naar een beveiligde omgeving. Daar vul je een online vragenlijst in. Daarna volgt telefonisch nog een persoonlijk gesprek met een medewerker van het assessmentbureau om de resultaten te bespreken.

Afbeelding
consult

Stap 4. Tweede gesprek

Hierna volgt het tweede gesprek. Dit gesprek is altijd op locatie. We bellen je opnieuw om een afspraak te maken. Je ontvangt ter bevestiging een mail met de datum, tijdstip en locatie.

Afbeelding
Verbinding

Stap 5. Arbeidsvoorwaardengesprek

Als er van beiden kanten een match is, volgt het arbeidsvoorwaardengesprek.