Terug naar alle vacatures
 • Den Haag / Assen
 • 32 - 36 uur per week
 • Master/doctoraal
 • Uitvoerend / Ondersteunend
 • €4691 - €6907 (Schaal 12)
 • Tot 2 september

Als Solution Architect Infrastructuur, ben je de verbindende factor tussen DICTU en onze afnemers. Je realiseert ontwerpen op basis van de aangeleverde (niet)functionele vereisten. Je houdt hierbij rekening met de toekomstige beheersbaarheid en het verminderen van complexiteit. Je doet dit door zoveel mogelijk bestaande gestandaardiseerde diensten en producten in te zetten. Je bent erg goed in het vinden van de juiste balans op het spanningsvlak tussen vereisten en mogelijkheden.
Je bent communicatief sterk, veerkrachtig en hebt een flinke dosis overtuigingskracht. Ook stakeholdermanagement is voor jouw geen geheim. Je werkt immers samen met technisch specialisten, agile teams, andere architecten, projectorganisatie, management en de klant om de passende oplossing te maken op het vraagstuk. Om dit te kunnen realiseren heb je behalve uitstekende kennis van Technische Architectuur ook kennis van Bedrijfs- en Procesarchitectuur.
Om de designs te maken werk je nauw samen met de betrokken voortbrengingsteams en de Product Owner zodat de oplossing op een efficiente manier gerealiseerd kan worden.
Je legt je oplossingen vast in architectuurstukken volgens het DICTU Agile Architectuurproces dat TOGAF als uitgangspunt heeft. Hierbij hou je vanzelfsprekend rekening met Rijksbrede standaarden zoals niet alleen de NORA, EAR en BIO maar je houdt ook rekening met de geldende EZK/DICTU kaders en Referentie Architecturen. Ook draag je er zorg voor dat deze architectuurstukken vastgesteld worden in het Architectuur Bureau.
Ook ben je als Solution Architect de uitdrager van architectuurkaders en -standaarden binnen de Agile Teams. Je helpt afnemers en opdrachtgevers om oplossingen te realiseren door gebruik te maken van standaard bouwblokken en je ondersteund Agile Teams met het ontwikkelen en realiseren van nieuwe bouwblokken.

Je hebt kennis en ervaring met (overheids)standaarden zoals NORA, EAR, BIO en ISO 27001. Kennis en ervaring met raamwerken zoals TOGAF, Archimate, BPMN, (agile)Prince2, SAFe, SCRUM en DevOps en ITILv3. Specifieke competenties bezit je op het gebied van IAM (o.a. AD en domeinen), Azure en Netwerken. Je (brede) netwerkkennis richt zich op loadbalancers, proxy, switching, routing en firewall.
Ook heb je ruime ervaring met het ontwikkelen en gebruiken van Solution Building Blocks en het opstellen van (high level) designs liefst in een agile omgeving.
Mocht je nog niet geheel voldoen aan de functieeisen, maar wel de ambitie hebt om de rol van Solution Architect Infrastructuur te gaan vervullen, wordt je nadrukkelijk ook uitgenodigd om te reageren.

Competenties:

 • Communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk
 • Overzicht kunnen hebben in een complexe situatie
 • Proactief en initiatiefrijk
 • Creatief
 • Assertief
 • Doelmatig
 • Analyseren/Probleemoplossen
 • Pragmatisch
 • Klantgericht
 • Stakeholdermanagement
 • Overtuigingskracht

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Een assessment kan onderdeel zijn van het selectieproces. Na de periode van de tijdelijke arbeidsovereenkomst is de intentie de overeenkomst voor onbepaalde tijd voort te zetten. Direct een contract voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden.

Een uitdagende functie met een gezonde balans tussen kantoorwerk en thuiswerken. Je werkt 50% van de tijd op kantoor en 50% vanuit huis.
Flexibele werktijden en de mogelijkheid om je werkrooster aan te passen aan jouw persoonlijke behoeften.
Een professionele werkomgeving met ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

DICTU maakt dat het werkt, werk jij mee?

www.dictu.nl

De vacaturehouder is momenteel afwezig. Sollicitaties worden vanaf 3 september beoordeeld. Bedankt voor uw begrip.

Voor meer informatie over deze vacature:

Werving & Selectie