DICTU

We leven in een innovatieve tijd boordevol technologische mogelijkheden en kansen. Meer en meer staat alles en iedereen voortdurend met elkaar in verbinding. De (Rijks)overheid speelt daar op in. Door met haar digitale initiatieven een bijdrage te leveren aan een gezonde economie. En door burgers en bedrijven in staat te stellen eenvoudig en snel, langs digitale weg, hun weg te vinden in de maatschappij.

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) levert ICT en digitale diensten voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een aantal andere ministeries. We zetten onze kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van onze opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij spelen we in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud en big data. Ook borgen we een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die wij technisch beheren en bewaren.