Afbeelding
icoon nederland met munten

Subsidiesystemen

Subsidie- en vergunningverleners kunnen bij DICTU terecht voor het hele palet van logistieke afhandelsystemen, informatiesystemen en administratieve systemen die de subsidieverlening ondersteunen.

Onze grootste opdrachtgever is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dat honderden nationale en Europese regelingen uitvoert voor verschillende overheidsorganisaties. RVO biedt diensten zoals subsidies, kennis en het vinden van partners aan ondernemers met duurzame, innovatieve of internationale ambities. RVO richt zich op de agrarische sector, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

RVO en andere subsidie- en vergunningverleners kunnen bij DICTU terecht voor het hele palet van logistieke afhandelsystemen, informatiesystemen en administratieve systemen die de subsidieverlening ondersteunen: mobiele en reguliere websites, backoffice-voorzieningen, webcare, apps met open data, fora, instrumenten ten behoeve van de financiële beleidsuitvoering, enz. Inclusief aanverwante processen zoals netwerken, voorlichting en advisering. We zijn thuis in uiteenlopende subsidietypes en bijhorende doelgroepen.

Rol van DICTU

In alle fasen van het proces spelen we een rol:

  • consultancy
  • architectuuradvies
  • bouw, testen en implementatie
  • beheer van de (subsidie)omgeving

Integrale ketenmonitoring, optimale informatiebeveiliging en 7x24-dienstverlening maken deel uit van het pakket. Op deze manier creëren we een digitale toegangspoort voor subsidieaanvragers en subsidieverleners, op basis van rijksbrede bouwstenen zoals eHerkenning en DigiD.

Bundeling kennis

Beheer, onderhoud en vernieuwing van de applicaties en systemen vinden plaats in nauw overleg met onze opdrachtgevers. We vinden het belangrijk om de kennis die bij onze opdrachtgevers aanwezig is te bundelen, zodat ook andere overheidsinstellingen kunnen profiteren van onze technologie en expertise. Door bouwstenen te delen dragen we bij aan een efficiënte en betaalbare overheid.

Samen met RVO werken we bovendien aan een ingrijpende vernieuwing van subsidie-instrumenten. Dankzij deze vernieuwing kan RVO goed inspelen op veranderende wet- en regelgeving en nieuwe subsidieregelingen. Het zorgt ervoor dat men een nieuw product sneller op kan leveren.

Bekende voorbeelden van onze dienstverlening inzake subsidie- en vergunningverlening zijn de website van RVO en Ondernemersplein.nl. Met mijn.rvo.nl-loket bieden we jaarlijks zo’n 70.000 agrarisch ondernemers de mogelijkheid om hun gegevens digitaal aan te leveren. Daarnaast bedienen we EPBD (energielabels en besparingswijzers), het Octrooibureau en Identificatie & Registratie (I&R) van dieren.

Innovatief platform voor uitvoering van regelingen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert jaarlijks zo’n 160 verschillende regelingen uit. Deze dienstverlening bestaat onder meer uit het verlenen van subsidies, vergunningen en ontheffingen. Voorheen kenden de meeste regelingen hun specifieke proces en systeem. Het  uitvoeringsplatform is een geordende verzameling van ICT-componenten waarmee we alle dienstverlening kunnen ondersteunen. Uniformiteit in de techniek zorgt voor real-time en online informatie voor opdrachtgevers en medewerkers. Daarmee is een einde gekomen aan de verwevenheid van oude en nieuwe applicaties, platforms en koppelingen.

Het Europees Landbouwbeleid en DICTU

Het Europees Landbouwbeleid is er voor duurzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. Agrarische ondernemers kunnen direct betalingen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgen als ze duurzaam en maatschappelijk verantwoord te werk gaan. Deze GLB-betalingen moeten vernieuwingen bevorderen, duurzame landbouwproductie stimuleren en dierenwelzijn verbeteren. De uitbetaling van de subsidies gebeurt via een aantal applicaties. Op basis van de gegevens van agrariërs bepalen die applicaties op welke inkomenssteun een agrariër recht heeft. In Nederland ontwikkelt en beheert DICTU deze applicaties.

Applicatielandschap van de toekomst

DICTU verzorgt samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de ICT-ondersteuning voor verschillende regelingen ter uitvoering van het mestbeleid in Nederland. Deze ICT-systemen worden gebruikt door agrariërs, ambtenaren en inspecteurs en in laboratoria. Samen met RVO hebben we het applicatielandschap van het mestdomein nauwkeurig in kaart gebracht. Daarbij hebben we onszelf de vraag gesteld: welke ICT-diensten willen wij in de toekomst leveren voor dit domein? En wat is de beste manier om dit applicatielandschap vorm te geven? Deze inspanningen moeten resulteren in een beschrijving van het huidige én gewenste applicatielandschap van het Mestdomein.