Afbeelding
Icoon tekstballonnen

Strategisch leveranciersmanagement Oracle

Het rijksbrede strategisch leveranciersmanagement (SLM) voor Oracle is belegd bij DICTU. Via strategisch leveranciersmanagement positioneert het Rijk zich optimaal tegenover grote leveranciers en kan het de onderhandelings- en inkoopkracht bundelen.

SLM Oracle fungeert omgekeerd ook voor Oracle als vertegenwoordiger van de Rijksoverheid. SLM Oracle kan in beginsel geen verplichtingen aangaan, maar is het aanspreekpunt voor aangelegenheden met een bredere impact. De focus ligt op advisering van partijen binnen het Rijk, vooral over contractuele aangelegenheden.

De ambitie is om steeds meer een verbinding te leggen tussen de technologische roadmap van Oracle en de I-ambities van het Rijk. Desgewenst kan SLM Oracle ook bemiddelen tussen Oracle en een organisatieonderdeel binnen het Rijk. 

Wie doet wat

De directeur Bedrijfsvoering van DICTU is de strategisch leveranciersmanager. Het SLM Oracle-team dat belast is met de dagelijkse uitvoering bestaat uit een plaatsvervangend leveranciersmanager, een adviseur, een jurist en ondersteuning en secretariaat. Daarnaast maakt het team gebruik van een vaste schil van externe experts.

Waar vindt u meer informatie?

SLM Oracle beschikt over het nodige achtergrondmateriaal, zoals:

  • De rijksbrede Oracle Master Agreement en bijlagen.
  • Een juridische analyse van de virtualisatieregels van Oracle.
  • Een voorbeeld van de inrichting van een datarecovery-omgeving zonder dat dubbel gelicenseerd hoeft te worden.
  • Het evalueren van de risico’s van cloudproducten en -diensten van Oracle voor onder meer het naleven van privacywetgeving (AVG/GDPR). Hiervoor zijn al enkele Data Protection Impact Assesement (DPIA’s) beschikbaar.

Verder is Oracle een breed gediversifieerd bedrijf met redelijke autonome business units. SLM Oracle kan u verder informeren en verder helpen met uw vraagstukken die bij die businessunits spelen. Denk aan Oracle Applications (ERP), Oracle Technology, Oracle Java, Oracle Support Renewal Sales, Oracle License Management Services (software audits) enzovoort.

Het SLM Oracle team kunt u bereiken via DictuSLMOracle@dictu.nl. Daar kunt u terecht met al uw vragen en voor het opvragen van al het beschikbare achtergrondmateriaal.