Informatiebeveiliging

Onze oplossingen moeten hoog betrouwbaar zijn. En wij verwerken belangrijke, vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens. Dat betekent veel aandacht voor informatiebeveiliging. Om risico’s te managen en zeker te zijn dat gegevens niet in verkeerde handen vallen, hebben we een Security Operations Center (SOC) dat de door ons beheerde ICT-systemen en processen beschermt. En waar we aanvallen van buitenaf vroegtijdig detecteren.

ISO 27001

Hoog betrouwbare dienstverlening staat of valt met een uitmuntende informatiebeveiliging. DICTU hanteert dan ook ISO 27001 als norm voor informatiebeveiliging. ISO 27001 biedt een model voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een zorgsysteem voor informatiebeveiliging, ook wel een Information Security Management System (ISMS) genoemd. Het ISMS beschermt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie door een risicobeheerproces toe te passen. En geeft belanghebbenden het vertrouwen dat risico’s adequaat worden gemanaged.