Afbeelding
icoon tandwielen

RijksZaak

RijksZaak is een standaarddienst waarmee je snel zaakgericht gaat werken. Zaakgericht werken wil zeggen dat het werkproces centraal staat en niet de documenten die bij het proces horen. En dit werkproces wordt elke keer uitgevoerd in min of meer dezelfde volgorde. Het voordeel van RijksZaak is dat alle informatie over de behandeling van een zaak gekoppeld is en voor alle betrokkenen toegankelijk. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Door het hele proces in één systeem onder te brengen, bewaak je de kwaliteit en doorlooptijd van processen beter. Toegang via DigiD en eHerkenning zorgen ervoor dat burgers en bedrijven de afhandeling van zaken beter kunnen volgen. RijksZaak heeft de koppelingen met bijvoorbeeld de Toegangverleningservice voor DigiD en eHerkenning al ontwikkeld. Dit vereenvoudigt de implementatie in je eigen RijksZaak-platform. De aanpak en technologie hebben al in andere applicaties bewezen goed te functioneren. Het aantal herbruikbare koppelingen en functionaliteiten groeit continu wat leidt tot steeds snellere implementatie. 

Man voor computerscherm met DigiD pagina erop
Man achter laptop aan tafel met andere mensen

Meer grip op het proces

RijksZaak biedt niet alleen de nieuwste ICT technologie, maar creëert ook meer grip op processen en laat deze efficiënter verlopen. De implementatie van RijksZaak dwingt tot het ontrafelen van het proces en biedt inzicht in en goed overzicht over jouw proces. Hierdoor gaat al het overbodige eruit, zodat je weer terug bent bij uw primaire opdracht. Dit maakt onnodige handelingen overbodig en dwingt tot, of liever gezegd nodigt uit tot geordend en planmatig werken. 

Inspelen op nieuwe wet- en regelgeving

Doordat het een generiek platform is, worden de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving centraal opgepakt en doorgevoerd in het systeem. Zo speel je een stuk eenvoudiger in op veranderende eisen en ontwikkelingen in je omgeving. 

Inspectie door twee mannen van vrachtwagen met oud papier

Voorbeelden van zaakgerichte processen

Onderstaande processen zijn uitstekend geschikt voor zaakgericht werken van RijksZaak:

 • Het verlenen van vergunningen
 • Het afhandelen van klachten
 • Het afhandelen van schade
 • Uitbrengen van adviezen
 • Verlenen van subsidie
 • Beoordelen van allerlei soorten aanvragen
 • Beslechten van geschillen
 • Dossiervoering t.b.v. rechtspraak en tuchtcolleges
 • Uitvoeren van onderzoeken en inspecties

Waarom kiezen voor RijksZaak

De zeven belangrijkste redenen:

 1. Van en voor de overheid: geen winstoogmerk, zonder aanbesteding, transparante begroting
 2. Veilig: voldoet aan eisen van de AVG en BIO
 3. Flexibel: boven op het generieke platform komt een flexibele laag: zelf te configureren en te beheren
 4. Nieuwste technologie: ICT is en blijft up-to-date
 5. Snel: bestaand generiek platform en doorontwikkeld vanuit de scrum & agile aanpak
 6. Clouddienst: schaalbaar en stabiel
 7. Efficiëntere processen

Meer weten over RijksZaak?  Neem contact op met één van onze medewerkers.

Wat is RijksZaak

Gestandaardiseerd platform

RijksZaak is een herbruikbaar platform ingericht volgens cloud-principes. Het generieke basisplatform van RijksZaak biedt een aantal standaardfunctionaliteiten. Daarop kan voor jouw werkproces, zaakafhandeling en gewenste koppelingen ontwikkeld worden. Helemaal afgestemd op de organisatie en op de wensen en eisen. 

 • DICTU voert het beheer en onderhoud uit op het basisplatform
 • DICTU zorgt voor nieuwe versies van het basisplatform, patches en updates
 • Je neemt nieuwe releases tijdig in gebruik
 • Je bepaalt zelf, onafhankelijk van andere klanten van RijksZaak, wanneer je de releases implementeert binnen een vastgestelde termijn.

Basiscomponenten

RijksZaak bestaat uit vijf ICT-componenten die we slim laten samenwerken:

 1. Pega voor zaakmanagement en ontwikkeling van applicaties voor de afhandeling van zaken
 2. Alfresco voor document-, dossier- en archiefbeheer
 3. DocGen voor het genereren van documenten
 4. EnterpriseDB als database
 5. OpenShift: het containerplatform als basis voor onze cloud

Architectuur

De architectuur van RijksZaak is als volgt opgebouwd:

 • Generiek waar dat kan, alleen specifiek waar dat echt moet
 • Online en offline beschikbaar op alle devices
 • Documentatie en gegevens worden op een eenduidige manier eenmalig vastgelegd
 • Veilig en betrouwbaar: informatiebeveiliging en privacy kaders en richtlijnen worden toegepast volgens de DICTU, de Rijksoverheid en Europese regelgeving
 • ‘Loosely coupled’ architectuur.
 • De PEGA Guardrails worden gehanteerd
 • Voor iedere klant hetzelfde platform, maar een aparte gescheiden inrichting.

Onze aanpak

Ben je een nieuwe klant dan doorlopen we met elkaar vijf fasen tot een succesvolle oplevering. Deze werkwijze is ingericht op basis van opgedane ervaring. Zo profiteer je maximaal van de ervaring die we eerder bij klanten opgedaan hebben en technieken die al ontwikkeld zijn. Deze werkwijze maakt het proces voorspelbaar en gecontroleerd.

De eerste drie fasen doorlopen we samen, maar fasen drie (Realisatie) en vier (Beheer & Onderhoud) voert u samen met je IT-partner uit. De selectie van deze IT-partner is onderdeel van fase 2 (Voorbereiding). 

De doelstellingen en uitdagingen van jouw organisatie bepalen de invulling van ieder nieuw project. Het uitgangspunt is dat RijksZaak zo snel mogelijk toegevoegde waarde biedt en functionaliteit toevoegt. Dus geen 'klassieke' aanpak met een aanbesteding en toetsing van functionaliteit en architectuur. Ieder project bestaat uit de onderstaande vijf fasen. 

 • Kennismaken en bouwen van vertrouwen als start van een succesvolle RijksZaak realisatie.
 • Toelichten van ons plan van aanpak tijdens kennismakingsgesprekken, presentaties en demonstraties.
 • Delen van het dienstverleningsmodel en presenteren van de toegevoegde waarde van RijksZaak 
 • Analyseren van functionele-, contractuele- en organisatorische randvoorwaarden om zo vroeg mogelijk te bepalen of er belemmeringen zijn.

 • Samenwerken en afstemmen met belanghebbenden.
 • Uitwisselen van doelstellingen op organisatieniveau.
 • Inventariseren van de wensen en eisen op de volgende gebieden: functionaliteit, processen, migratie van gegevens, koppelingen, organisatie- en informatiestrategie en beheerafspraken. 
 • De resultaten van de inventarisatie globaal beschrijven. De beschrijving is het eerste ontwerp en is een mogelijke roadmap met verschillende ontwikkelstadia. 
 • Een deel van de gewenste functionaliteit globaal beschrijven in de vorm van epics en stories.
 • Advies opstellen voor het vervolg, waaronder het gezamenlijk vaststellen van een mogelijke 'Proof of Value'-scope voor fase twee.
 • Doornemen van de leverings- en gebruikersvoorwaarden, o.a. die gesteld worden aan de IT-partners die je gaat inzetten voor de realisatie- en beheerfase. 

 • Selecteren van IT-partner (door jou als klant)
 • Samenwerkingsafspraken maken over het 'ecosysteem RijksZaak' (Klant, IT-Partner, DICTU RijksZaak) 
 • Advies opstellen voor het vervolgtraject c.q. een offerte opstellen voor de DICTU-dienstverlening in fase drie 'Realisatie'. 

Door de klant met IT-Partner

Dit is sterk afhankelijk van de afspraken die je met je eigen IT-Partner maakt, waar je aan kunt denken:

 • Inzetten van (scrum)team op locatie. Zo is het contact tussen het scrumteam, de product owner en de sleutelspelers in je organisatie optimaal.  
 • Verdere beschrijving van de gewenste functionaliteit. De product owner geeft de prioriteiten aan en stemt af met de gebruikers.  
 • De product owner in jouw organisatie bepaalt: wat moet er worden gebouwd, wat wordt daarvan opgepakt en in welke volgorde.
 • In kleine stapjes, iteratief ontwikkelen, testen en opleveren van de functionaliteit.
 • De overall governance inrichten.

Door DICTU RijksZaak

 • Platform: gestandaardiseerde omgeving waarop en waarmee applicaties gecreëerd en beheerd kunnen worden die zaakgericht werken ondersteunt.
 • Bibliotheek: verzameling van herbruikbare componenten, koppelingen, instructies en templates.
 • Consultancy en advies
 • Overige, optionele diensten zoals: extra opslag, extra omgevingen.
 • Toezicht op de gebruikers- en leveringsvoorwaarden.

Deze fase voer je als klant zelf uit met je IT-Partner. 

 • Na afronding van fase drie, de realisatie, maak je met je IT-Partner afspraken over het beheer, onderhoud en doorontwikkeling.
 • DICTU RijksZaak zorgt dat het basisplatform beschikbaar blijft (LCM) en doorontwikkelt.

Partner in ICT-ontwikkeling

Wat kan RijksZaak jou als klant bieden? Het ervaren team van RijksZaak adviseert je graag over de mogelijkheden van RijksZaak binnen je organisatie. Benieuwd of RijksZaak binnen jouw organisatie de efficiency van je w dienstverlening en de toegankelijkheid van informatie kan verbeteren? Wij komen graag (digitaal) bij je langs om tijdens een kop koffie de mogelijkheden te bespreken. Neem gerust via het contactformulier contact met ons op.