Zakendoen met DICTU

DICTU koopt een breed assortiment aan ICT-gerelateerde goederen en diensten in. Doet u zaken met DICTU? Dan moet u weten hoe wij te werk gaan bij het verlenen van opdrachten.

Aanbestedingen

Bij het verstrekken van opdrachten volgt DICTU de regelgeving van de Aanbestedingswet 2012 en flankerend beleid. Meer informatie over aanbestedingsregels vindt u op Rijksoverheid.nl.

Voor opdrachten boven de waarde van de aanbestedingsdrempels gelden de Europese aanbestedingsregels. Voor opdrachten onder de aanbestedingsdrempels geldt nationaal beleid. Meer informatie hierover vindt u op Pianoo.nl.

Lopende aanbestedingen

Lopende aanbestedingen van DICTU vindt u op TenderNed.

Wilt u informatie over een bepaalde aanbesteding? U kunt dan terecht bij de contactpersoon die in het publicatiedocument staat genoemd.

Inkoopvoorwaarden

Voor het sluiten van overeenkomsten met DICTU gelden algemene voorwaarden die zijn vastgelegd voor de Rijksoverheid. Deze voorwaarden vindt u in de volgende documenten:

Het is afhankelijk van het soort product of dienst welke algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Factureren

DICTU betaalt facturen binnen 30 dagen na ontvangst als zij op de juiste manier zijn ingediend en een verplichtingennummer hebben.

Factureer digitaal

Vanaf 1 januari 2017 moeten leveranciers van de Rijksoverheid e-factureren.  
Zie Hoe kan ik e-factureren aan overheidsorganisaties voor meer informatie.

Vermeld het verplichtingennummer

Is er geen verplichtingennummer bekend? Vermeld dan:

  • De afdeling en contactpersoon bij DICTU
  • Een duidelijke omschrijving van de geleverde producten/diensten.

DICTU stuurt facturen terug die niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoen.

Integriteit

Het Rijk houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving voor inkopen. Daarvan is integriteit een belangrijke waarde. Integriteit staat centraal in de wijze waarop DICTU en leveranciers met elkaar omgaan.

Integriteit bij inkopen betekent dat het Rijk:

  • Op transparante wijze inkoopt. Het inkoopproces moet begrijpelijk en duidelijk zijn.
  • Objectief is en niet discrimineert.
  • Alleen proportionele eisen stelt. Dat houdt in dat de eisen redelijk zijn ten opzichte van de aard en grootte van de opdracht.

DICTU-medewerkers moeten zorgvuldig en integer omgaan met commercieel vertrouwelijke gegevens.

Van leveranciers verwacht DICTU ook integriteit. Het aanbieden van enig voordeel (geldelijk of anderszins) aan DICTU-medewerkers met het oog op beïnvloeding van de besluitvorming is onacceptabel en soms zelfs strafbaar. Ook accepteert DICTU geen uitnodigingen van leveranciers aan DICTU-medewerkers om niet-zakelijke bijeenkomsten bij te wonen.