Afbeelding
Icoon marker

Geografische informatiesystemen

Bij het maken van beleid en bij het oplossen van problemen is de locatie waar iets 'is’ of iets 'gebeurt' heel belangrijk. Met een geografisch informatiesysteem (GIS) kan informatie over geografische objecten worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. 

Geo-informatie 

Dataobjecten waarin ook geografische gegevens voorkomen, postcodes bijvoorbeeld, kunnen met een GIS gepresenteerd worden in de vorm van een interactieve kaart op een website. Maar met GIS kan veel meer. Als dataobjecten eenmaal zijn vastgelegd als geografisch objecten, kan een GIS ook gebruikt worden om krachtige ruimtelijke analyses uit te voeren. Zo kan een GIS verbanden ontdekken tussen verschillende geografische objecten.

Geo-functionaliteit in een notendop

Met een GIS krijgt men de beschikking over diverse functies:

  • Ruimtelijke analyses uitvoeren. Met een GIS kun je meer inzicht krijgen door geografische trends en patronen te ontdekken, berekenen en te voorspellen.
  • Visualisaties maken. Door gebruik te maken van kaarten en andere visualisaties kun je beter de impact begrijpen van locatie en geografische patronen. 
  • Geo-informatie delen. Waardoor jouw doelgroep de mogelijkheid krijgt om geo-informatie te ontdekken, te gebruiken, te maken en te delen met elkaar.
  • Besluitvorming ondersteunen. Met ondersteunende gis-toepassingen kun je besluiten nemen op basis van locatiegebonden informatie.
  • Assets monitoren. Met een GIS kun je geografische objecten realtime volgen, beheren en monitoren. 
  • Datagedreven te werken. Met verschillende mobiele apps kun je medewerkers in het veld aansturen om geo-informatie in te winnen en te gebruiken.
  • Geodata beheren. Met een GIS kun je ten slotte ook geodata accuraat structureren en beheren en details vastleggen over de data-objecten en resources.

Voorbeelden van GIS-toepassingen

Gecombineerde opgave van RVO.nl

Jaarlijks geven 55 duizend agrariërs hun bedrijfsgegevens op voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en voor het aanvragen Europese landbouwsubsidies. Agrariërs maken hierbij gebruik van een GIS-webapplicatie om eenvoudig de landbouwpercelen, bomen of houtwallen op een kaart te selecteren.

Luchtfoto van weilanden
Bord in natuur over varkenspest

Plant- en dierziektenbestrijding bij RVO.nl

Met de dierziektenviewer geeft RVO op haar website actuele informatie over gebieden waar, met behulp van een postcode en huisnummer, informatie verkregen kan worden over actuele dierziekten in Nederland. Dit is bijvoorbeeld ook dé plek waar actuele informatie gevonden kan worden over gebieden waar een ophokplicht geldt gerelateerd aan de vogelgriep.

Tijgermug-app bij NVWA.nl 

De inspecteurs van de NVWA, maar ook werknemers van externe bedrijven die betrokken zijn bij de bestrijding van de Tijgermug, worden tijdens werkzaamheden in grote mate ondersteund met de Tijgermug-app. Met deze mobiele applicatie kunnen vindplaatsen worden geregistreerd en getoond, maar wordt ook veel procesinformatie vastgelegd die nodig is in de bestrijding van deze mug.

Tijgermug op een muntje

GIS-producten

Een geografisch informatiesysteem is in de praktijk veelal opgebouwd uit verschillende GIS-producten. Afhankelijk van je wensen kan DICTU verschillende producten leveren die je in het primaire proces kunnen ondersteunen: 

  1. Desktop GIS-producten voor op kantoor.
  2. Mobiele apps voor in het veld. 
  3. Geconfigureerde of maatwerk GIS-webapplicaties met specifieke functionaliteit voor optimale ondersteuning van uw bedrijfsprocessen.

DICTU levert voornamelijk GIS-producten uit de productenlijn van Esri Inc. maar levert ook producten die afkomstig zijn uit de opensource community.

Voorbeelden van GIS-producten:

QGIS

Dit product is een voorbeeld van desktopapplicatie die je kunt gebruiken voor datavisualisatie, het uitvoeren van geavanceerde analyses en het uitvoeren databeheer. (QGIS is een voorbeeld van een open source product, beschikbaar voor verschillende platforms en besturingssystemen.) 

ArcGIS Fieldmaps

Is een voorbeeld van een alles-in-een applicatie voor een mobiel device. Met Fieldmaps kun je in het veld data-gedreven kaarten en formulieren gebruiken voor dataregistratie en -mutatie. (Fieldmaps is een voorbeeld van een product uit de productenlijn van Esri Inc.)

Web GIS

Een web GIS, ook wel vaak GIS Viewer genoemd, maakt gebruik van het World Wide Web om de opslag, visualisatie, analyse en distributie van ruimtelijke informatie via internet te vergemakkelijken. 

GIS-diensten

DICTU levert verschillende diensten die je op weg kunnen helpen met het inrichten van een GIS: 

1. Platformdiensten

Het leveren van een GIS-platform waarop je zelfstandig kaarten, kaartlagen en webapps kunt maken, publiceren en kunt delen. Maar DICTU kan ook een GIS-platform leveren waarmee burgers en bedrijven ruimtelijke gegevens kunnen toevoegen aan online aanvragen van bijvoorbeeld subsidies.

2. Advies en proof of concept

Wij kunnen je helpen je primaire processen maximaal te ondersteunen met GIS. Op basis van een analyse van je business adviseren wij wat de mogelijkheden van GIS voor jouw bedrijfsvoering zijn. Vervolgens kunnen wij een proof of concept uitvoeren.

3. Optimaliseren van geodatasets 

DICTU kan goed beoordelen welke technische handelingen uitgevoerd moeten worden om de levering van data aan systemen of gebruikers te optimaliseren.

4. Gebruikersbeheer

DICTU configureert de toegang tot databronnen en regelt de autorisatie van gebruikers of applicaties op die databronnen. Niet iedereen of elke applicatie mag alle data die beschikbaar is vrij gebruiken.

5. Ontsluiting van databronnen

Alhoewel DICTU zelf geen data bezit, ontsluiten wij data uit diverse bronsystemen. Voorbeelden van bronnen die je meteen gratis kunt gebruiken zijn: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Kadaster (BRK), Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). De laatste is een verzameling van 133 publieke datasets.