Design Services

Digitale producten moeten er niet alleen mooi uitzien, maar moeten ook intuïtief aanvoelen en goed werken. Het is belangrijk dat de gebruiker een fijne ervaring heeft met het gebruiken van de app of website.

Onze visie

Design Services creëert digitale oplossingen die makkelijk in gebruik zijn en voldoen aan de gebruikerswens. Dit doen wij aan de hand van een iteratief proces, waarbij de eindgebruikers centraal worden gesteld. Het iteratieve proces bestaat uit de zes fasen van Design Thinking: Inleven, Definiëren, Kaderen, Verbeelden, Prototyping en Testen. 

Daarnaast geloven wij in co-creatie, waarbij wij niet als enige werken aan het ontwerp. Wij werken nauw samen met de klant, de ontwikkelaars van Web Services en/of App Services en natuurlijk de eindgebruiker. Verder streven wij naar inclusieve en toegankelijke ontwerpen die voldoen aan de WCAG-richtlijnen.

Werken bij Design Services

Design Services werkt op projectbasis samen met App Services en Web Services aan toegankelijke web- en appinnovaties. Dit doen wij voor klanten binnen het Rijk, waarmee wij een maatschappelijke impact maken. Ons doel is om de ervaringen en wensen van de eindgebruiker in kaart te brengen en te bewaken.

Bij DICTU staat leren en ontwikkelen centraal, daarom krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan trainingen en cursussen om je kennis en vaardigheden te verbreden. Daarnaast kun je deelnemen aan evenementen zoals conferenties van Gebruikers Centraal. Zo blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van User Experience en Usability.

Inleven

Tijdens interviews met gebruikers en stakeholders proberen we hun behoeften en wensen te achterhalen.

 

Definiëren

Aan de hand van customer journeys, persona’s en een service blueprint definiëren we de uitdaging achter de vraag.

Verbeelden

Samen met de klant en ontwikkelaar gaan we brainstormen. Dit versterkt de samenwerking en creëert draagvlak voor het project.

Prototype

Door het maken van wireframes en een prototype kunnen we het (functionele) ontwerp snel testen bij de gebruiker.

Testen

Tijdens het testen krijgen we inzicht in de ervaring van de gebruiker. We valideren het ontwerp zodat we die kunnen optimaliseren.

Versie 1.0

We hebben een basis waar ontwikkelaars mee aan de slag kunnen. Er kan snel gestart worden, maar we kunnen nog itereren.

Co-creatie

Bij Design Services geloven we in co-creatie. In ons werkproces werken we gezamenlijk naar het eindresultaat die op de 'sweet-spot' ligt tussen technische haalbaarheid, zakelijke doelen en eindgebruiker. 

Het vinden van die 'sweet-spot' is alleen mogelijk wanneer we ieders expertise benutten. Dit doen wij door veel in workshops te werken, waarbij iedereen in zijn of haar kracht wordt gezet. Kenmerkend aan werken in co-creatie is het voeren van een open dialoog, transparantie, daadkracht en focus op het eindresultaat.

User Centered Design

Design Services hanteert een aanpak die is gebaseerd op het User Centered Designprinciple. User Centered Design is een filosofie, die begint met het begrijpen van de behoeftes van de eindgebruikers.

Over het algemeen kun je deze behoeftes achterhalen uit diepte-interviews in combinatie met observaties, omdat mensen vaak niet weten wat ze nodig hebben.

Om dit te achterhalen voeren wij een onderzoek uit waarbij de eindgebruiker centraal staat. Op deze manier besteden we aandacht aan de eindgebruiker, die uiteindelijk het succes bepaalt van je product.

Kleine greep uit ons werk

NLExporteert

In co-creatie een oplossing vinden, ontwerpen en testen voor het het ontdekken van interessante exportmarkten.

Website Justis

In co-creatie met de klant en ontwikkelaars een redesign voor de Justis website (voor o.a. VOG-aanvraag), die is getest met de eindgebruikers.

Digitale oplossing voor PDF's

Een gebruiksvriendelijke en toegankelijke digitale oplossing voor de huidige PDF’s, die moeilijk toegankelijk te maken zijn.