Diensten

DICTU levert een groot palet aan ICT-diensten aan de Rijksoverheid. Wij ondersteunen daarmee diverse economisch belangrijke ketens. Op deze pagina lichten wij een aantal van deze diensten uit.

App Services

Wij maken apps die ertoe doen. We voegen met innovatieve technologie iets toe aan maatschappelijke issues.

Web Services

Wij ontwikkelen en beheren websites, applicaties en online diensten zoals portalen, kennisbanken en intranetoplossingen.

Design Services

Wij ontwerpen digitale oplossingen in co-creatie, die makkelijk in gebruik zijn en voldoen aan de gebruikerswens.

Leveranciersmanagement Oracle

We zorgen voor het rijksbrede leveranciersmanagement voor Oracle en bundelen daarmee onderhandelings- en inkoopkracht.

Werkplekdiensten

We leveren ICT-voorzieningen voor alle medewerkers van de ministeries van EZK en LNV en hun uitvoeringsorganisaties, onder andere NVWA, RVO, RDI, PIANOo en ACM.

Identity & Access Management

We zorgen voor veilige toegang tot bedrijfsapplicaties door elke persoon en elk apparaat te controleren.

Geografische informatiesystemen

We leveren diensten om elke locatie te visualiseren en te combineren met (geografische) data.

RijksZaak

We leveren een oplossing die snel zaakgericht werken mogelijk maakt voor allerlei rijksorganisaties

ToegangVerleningService

Via TVS helpen we digitale diensten te ontsluiten via DigiD en eHerkenning.

Subsidiesystemen

Wij helpen subsidie- en vergunningverleners met het hele palet van logistieke afhandelsystemen, informatiesystemen en administratieve systemen.

Beheer van registers

Wij hebben expertise in het beheer van allerlei registers voor verschillende overheidsorganisaties.