ToegangVerleningService: alle identificatiemiddelen op één wijze ontsloten

ToegangVerleningService (TVS) geeft u de mogelijkheid om de digitale dienstverlening van uw organisatie via inlogmiddelen zoals eHerkenning en DigiD te ontsluiten voor ondernemers en burgers. De service fungeert daarbij als veilige toegangspoort. Daardoor is het niet langer nodig dat uw instantie zelf aansluitingen ontwikkelt en beheert voor deze inlogmiddelen.

Sinds 2018 verplichten Europese en nationale wetten de overheid om de toegang tot haar digitale dienstverlening goed te regelen. Als uw organisatie gebruik maakt van TVS voldoet u aan deze eisen. Ook als op termijn de inlogmiddelen worden uitgebreid met nieuwe private of Europese middelen via de eiDAS-verordening. TVS neemt organisaties dus een flinke zorg uit handen.

Voor wie is TVS?

Vooralsnog is TVS alleen beschikbaar voor (rijks)overheidsorganisaties en zorgaanbieders. Dit wordt later mogelijk nog uitgebreid. Op dit moment wordt TVS al gebruikt op verschillende portalen van RVO, NVWA en Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Ook bij ziekenhuizen, tandartsen en andere zorgverleners is de service in gebruik.

VOICE-OVER: Iedere Nederlander wil zijn zaken met de overheid eenvoudig en online regelen.

(Een animatie.)

Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning of subsidie.
Vanaf 2018 verplichten Europese en nationale wetten de overheid om de toegang tot haar digitale dienstverlening goed te regelen.
Burgers en ondernemers kunnen daarvoor verschillende identificatiemiddelen gebruiken, zowel nationale als Europese.
Deze middelen worden door private en publieke partijen beschikbaar gesteld aan dienstverleners.
Als overheidsdienstverlener wordt u verplicht alle erkende inlogmiddelen te ondersteunen.
Bent u hier al klaar voor?
De hoeveelheid middelen en de bijbehorende techniek maken kostbare aanpassingen noodzakelijk.
Deze moeten aan strenge normen en veiligheidseisen voldoen.
Hiervoor is specifieke kennis vereist. DICTU kan u hierbij helpen.
Om als dienstverlener makkelijk aan de eisen te kunnen voldoen is binnen de Rijksoverheid de ToegangVerleningService ontwikkeld.
Deze ontzorgt door het aanbod van alle identificatiemiddelen op één wijze te ontsluiten.
De ToegangVerleningService is een veilige voordeur voor toegang tot de digitale diensten van de overheid.
Degene die toegang wil tot de digitale dienstverlening van de overheid moet zich eerst kenbaar maken, identificeren.
De ToegangVerleningService geeft de gevalideerde identiteit door en stelt vast waar deze persoon toegang toe heeft.
Ook wordt aangegeven of deze persoon namens iemand anders mag handelen.
Met de ToegangVerleningService kunt u veilig, betrouwbaar, efficiënt en 24 uur per dag diensten digitaal aanbieden.
Deze is eenvoudig toe te passen en ontzorgt u maximaal.
Zelf de voordelen en het gemak ervaren?
Neem contact op met DICTU voor een proefaansluiting.
Wij helpen u graag.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Dienst ICT Uitvoering. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Contact: tvs@dictu.nl, www.dictu.nl/tvs.)

RUSTIGE MUZIEK

Voordelen

  • TVS ontzorgt door het aanbod van alle identificatiemiddelen op één wijze te ontsluiten
  • Veilig, betrouwbaar, efficiënt en 24 uur per dag diensten digitaal aanbieden
  • Beheer en onderhoud zijn geborgd binnen de TVS-dienstverlening
  • Geen afzonderlijke audit per portaal, maar één overkoepelende audit op TVS
  • Toekomstbestendig
  • Kostenreductie door gedeelde kosten op ontwikkeling en beheer