Antenneregister: alle data op één kaart

Antenne

Als je erop let zie je ze overal: de antenne-installaties voor mobiele communicatie. Sommige masten hebben wel negen antennepanelen van verschillende operators om in de toenemende vraag te voorzien. Die ontwikkeling moet natuurlijk wel veilig zijn. Daarom controleert het Agentschap Telecom (AT) jaarlijks of de elektromagnetische velden van antennes aan de geldende Europese limieten voldoen. De meetresultaten staan in het Antenneregister, dat iedereen kan inzien en door DICTU wordt onderhouden.

Jaap Haubrich, relatiemanager bij DICTU: ‘Het Antenneregister is een mooi voorbeeld van een digitale tool die een brede maatschappelijke behoefte met betrekking tot informatie over een zeer actueel onderwerp afdekt’. Het register laat zien waar alle 15.722 antenne-installaties staan met een zendvermogen dat hoger is dan tien decibel Watt. Zo kun je ook zien dat op 8.453 antenne-installaties 5G actief is. Ook de meetresultaten van AT staan in het Antenneregister. Het AT meet steekproefsgewijs of de optelsom van de elektromagnetische velden van de antennes onder de Europees aanbevolen blootstellingslimieten blijft die Nederland hanteert. Vanwege de verwachte groei van het aantal antennes voert AT ook het aantal metingen op. Stonden er in 2020 nog 150 metingen op de rol; voor 2021 zijn dat er maar liefst 400.

211 vragen

Rik Baas werkt nu drie jaar als adviseur voor het Antennebureau, dat al zo’n 20 jaar bestaat en ondergebracht is bij Agentschap Telecom. ‘We zijn destijds opgericht om meer voorlichting te geven over de techniek, gezondheid en wet- en regelgeving rondom 3G. Het register is voor iedereen te raadplegen, maar vaak gebeurt dat pas als er een antenne bij iemand in de buurt wordt geplaatst en ze daarover meer willen weten. Wie de viewer opent, krijgt een kaart te zien en kan naar een locatie zoeken waar de masten staan. Zoek je bijvoorbeeld op de stad Utrecht, dan krijg je alle masten te zien die daar staan. Klik je op een mast, dan zie je een samenvatting met meer informatie over de antennes, de masthoogte en de frequentie. Ook kun je rapporten opvragen over de metingen. Als mensen vragen hebben of meer willen weten, dan kunnen ze contact met ons opnemen. Zo kregen we vorig jaar 211 registergerelateerde vragen binnen.’

Ontwikkelaar/adviseur Luuk Schaminée van DICTU is meer dan vijf jaar bij het Antenneregister betrokken. ‘De medewerkers van AT zorgen ervoor dat de data op de kaart up-to-date is en wij passen af en toe op verzoek iets aan de viewer aan. Wij ontsluiten de data en houden de viewer in de lucht. Zo zijn laatst de veldsterktemetingen toegevoegd en werd halverwege vorig jaar de categorie IoT (Internet of Things) vervangen door 5G.’

Moderner jasje

De samenwerking tussen DICTU en het Antenneregister is volgens de twee goed. Baas: ‘Ik kan rechtstreeks met Luuk schakelen als er iets moet worden aangepast. De viewer functioneert prima, maar mag wel een moderner jasje krijgen. Misschien is de komende wijziging van de Telecommunicatiewet een mooi moment voor een update en bijvoorbeeld een gemakkelijkere zoekfunctie voor bezoekers van het register.’

Schaminée is het met hem eens: ‘De huidige Canadese techniek van de viewer komt uit 2000 en is al een paar keer herschreven. Data kan pas worden geüploaded als de oude is verwijderd. Het zou fijn zijn als we die data in de toekomst met meer nieuwere technieken meteen kunnen uploaden, zodat de viewer gebruikersvriendelijker wordt voor operators en bezoekers.’