Veilige en betrouwbare uitvoering van Multibandveiling

Agentschap Telecom (AT) werkt aan een veilig verbonden Nederland, dat kan rekenen op de beschikbaarheid van betrouwbare telecommunicatie- en IT-netwerken. Ook DICTU draagt daar aan bij. Zo werken we sinds mei met AT aan de inrichting van een veilige en toegankelijke veilingruimte van waaruit de multibandveiling wordt gehouden. 

Iedereen gebruikt telecom. We bellen, appen, winkelen online en kijken televisie. Relatiemanager Jaap Haubrich van DICTU: ‘AT is zowel uitvoerder als toezichthouder van de wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie. Het agentschap doet dat ook op andere terreinen, zoals bijvoorbeeld toezicht op veilig graven, ruimtevaart, weeginstrumenten en goud, zilver en platina.’

Op maandag 29 juni is de veiling gestart waarbij frequenties geveild worden voor snelle mobiele communicatie, zoals 5G. Zolang de vraag groter is dan het aanbod, vinden nieuwe veilingrondes plaats, waarbij de prijs telkens wordt verhoogd. De veiling kan daarom dagen of zelfs weken duren. Naast deze veiling en de uiteindelijke vergunningverlening test AT ook de 5G-antennes. Voldoen die aan de stralingslimieten die internationaal zijn opgesteld en zijn ze daarmee veilig?

Hoge eisen

Regievoerder ICT AT Eelco Borgman: ‘Om deze veiling soepel te laten verlopen, hebben wij hoge eisen gesteld aan de technische inrichting van de veilingruimte, waarbij de beschikbaarheid van de infrastructuur en informatiebeveiliging essentieel zijn. Omdat DICTU onze ICT-leverancier is, hebben we hen gevraagd om dit te realiseren.’

DICTU projectmanager Darren Featherstone vertelt: ‘De veilingdeelnemers mogen van elkaar niet weten wat er geboden is. Meekijken of afluisteren is echt uit den boze, dat kan de prijs beïnvloeden. We moesten dus zorgen voor veilige verbindingen, zodat de kans op meekijken en afluisteren minimaal was.’

Via een internetverbinding en een veilingapplicatie wordt de providers gevraagd om biedingen te doen op de aangeboden frequenties. De veilingtool beschikt over een complex veilingmechanisme, waarbij de providers onderling niet kunnen zien wat andere providers bieden.

Samenwerken

Een team van 10-15 personen, bestaande uit medewerkers van DICTU en AT, werkten vanaf mei nauw samen aan het realiseren van een betrouwbare en veilige technische inrichting van de veilingruimte. Uniek was aan deze samenwerking was dat AT zelf al een oplossing had bedacht en dat DICTU heeft meegekeken of en hoe het plan gerealiseerd kon worden. Eelco: ‘We hebben al ervaring met de 4G-veiling die in 2012 is gehouden. De strenge eisen voor de inrichting van de veilingruimte zijn nauwelijks gewijzigd en konden we bijna 1-op-1 overnemen.’

Uitwijkmogelijkheid

Een belangrijke eis was de beschikbaarheid van systemen: het moest onder alle omstandigheden werken. Dit is een oplossing met drievoudige uitwijkmogelijkheid geworden. DICTU projectmanager Edwin Louwes: ‘We hebben als DICTU een ruimte ingericht met twee beveiligde vaste verbindingen en daarnaast ook een 4G-verbinding als extra uitwijkmogelijkheid. Donderdag 4 juni was er een proefveiling om de opstelling te testen. Deze proefveiling is succesvol verlopen.'

De veilingruimte is ook fysiek beveiligd. Alleen medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn krijgen toegang. Denk daarbij aan de veilingmeester, AT juristen enzovoort. Tijdens de gehele looptijd van de veiling is een
DICTU-collega van On Site Support stand by om eventuele verstoringen snel te kunnen verhelpen.’

Overigens is dit niet de eerste, en waarschijnlijk ook niet de laatste, veiling waarvoor DICTU en AT samenwerkten. Er zijn geregeld veilingen voor (digitale) radiofrequenties, maar ook voor de veiling van 4G hadden DICTU en AT elkaar gevonden. Dergelijke veilingen leveren veel geld op voor de Nederlandse overheid.

Toen was het zover: de start van de veiling. Vanwege de aard van de veiling kunnen we (nog) niet veel prijsgeven. Maar technisch gezien is het een succes! Een voorbeeld van hoe DICTU bijdraagt aan een veilig verbonden Nederland.

Meer informatie over deze Multibandveiling vind je op de AT-website.

Wat doen we verder voor en met AT op dit moment

AT is een belangrijke klant voor ons als DICTU. Vanuit de divisie Klantrelatie wordt gewerkt aan een actueel overzicht van al onze klanten onder de noemer Klantfocus. In Entry II kun je lezen over de samenwerking tussen DICTU en AT op het gebied van het songfestival en de Formule 1 race, die beide zijn uitgesteld. Maar wist je dat we ook met AT samenwerken aan de renovatie van hun pand in Amersfoort (een speciaal Rijkspand)? Deze renovatie, waarbij DICTU de hele IT-voorziening voor zijn rekening neemt, moet in september gereed zijn. En dat AT één van de eerste grote klanten was waar DICTU Rijkszaak heeft weten te implementeren?