Centraal dataplatform voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beschikt sinds kort over een centraal dataplatform. Dit platform zorgt voor uniformiteit in de totstandkoming van rapportages, dashboards en data-analyses. En vergemakkelijkt daarmee de samenwerking binnen RVO en het slim omgaan met data.

RVO kan het centrale dataplatform binnen de organisatie breed inzetten voor rapportages, analyses en dashboards. Het platform voldoet aan alle eisen op het gebied van informatiebeveiliging (AVG) en leidt bovendien tot een aanzienlijke kostenbesparing. Ook bevordert het de eenduidigheid in de dienstverlening van RVO. Het dataplatform is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met DICTU.

Ron van Leeuwen (Data Services DICTU): ‘Met dit platform is RVO klaar voor de volgende fase in haar gebruik van data en informatievoorziening. Door data te delen, te combineren en slim te gebruiken is RVO.nl in staat ondernemend Nederland sneller en beter te helpen.’ Het beheer van het dataplatform is in handen van RVO en DICTU. Zij werken dagelijks intensief samen aan het optimaal laten presteren van de voorziening. Piet van den Berg (teammanager RVO): ‘Zo spelen we optimaal in op de actualiteit en de wensen van de gebruikers van het dataplatform.’