Coronadocumenten gearchiveerd in 'Hotspot Covid-19 archief'

Het ministerie van VWS heeft ervoor gekozen om de informatie die is ontstaan tijdens de Coronacrisis centraal te archiveren in RijksDoc. Zo blijft de informatie behouden om over 20 jaar overgedragen te worden naar het Nationaal Archief. DICTU heeft daarin een belangrijk aandeel gehad.

Covid-19 heeft nogal wat losgemaakt in de wereld. Met als resultaat een enorme hoeveelheid documenten en communicatie tussen onder andere overheden, overheden en burgers et cetera. En daarmee is Covid-19 een perfect voorbeeld van een hotspot. Een hotspot is een gebeurtenis - of kwestie - die leidt tot een opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers of tussen burgers onderling. Het gaat dus om zaken die veel maatschappelijke commotie veroorzaken.

Zorgvuldig vastgelegd

Het is belangrijk dat alle communicatie rond een hotspot zorgvuldig wordt vastgelegd, want dit soort informatie wordt uitgesloten van vernietiging. Het ministerie van VWS heeft ervoor gekozen om alle relevante informatie rond Covid-19 centraal te archiveren in RijksDoc. VWS heeft begin mei RijksDoc in gebruik genomen om coronadocumenten te archiveren in het zogenaamde ‘Hotspot Covid-19 archief’. DICTU heeft daarin een belangrijk aandeel gehad. Samen met SSC-ICT, een van de grootste ICT-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid, het ministerie van VWS en meerdere leveranciers is er hard gewerkt aan de totstandkoming van de Hotspot.

Miljoenen documenten

Op 2 mei jl., zijn de eerste documenten gemigreerd naar en gearchiveerd in RijksDoc. De komende maanden worden de overige miljoenen documenten, e-mails en berichten die in de coronatijd zijn ontstaan toegevoegd aan RijksDoc. Hiermee stelt het ministerie van VWS de informatie veilig voor de toekomst, kan de informatie eenvoudig worden ontsloten en te zijner tijd worden overgebracht naar het e-Depot van het Nationaal Archief.

RijksDoc

RijksDoc is een platform met een standaarddocument- en recordmanagement (DMS/RMS) dienst. Het is bedoeld voor het centraal aanmaken, wijzigen, opslaan en archiveren van documenten. Met de RijksDoc-dienst kunnen documenten (automatisch), worden bewaard, vernietigd of worden overgedragen naar het Nationaal Archief.