‘Ik wil graag begrip kweken voor en over deze onderwerpen’

Ruerd

Vroeger kropte hij alles op wat hem dwars zat. Nu hij zelf beter weet wat er met hem aan de hand is, durft hij meer over zijn persoonlijke situatie te praten. ‘Dat open zijn is onderdeel van mijn “beter zijn”’, vertelt Ruerd Halbertsma. ‘Erkennen dat je ziek bent is stap één. Dat je eraan kunt werken en met autistische stoornissen, bipolariteit en adhd - hoe lastig ook - toch goed kunt functioneren, is de volgende stap. Dat wil ik anderen met eenzelfde of aanverwante problematiek graag laten zien en daarom vertel ik mijn verhaal.’

Ruerd werkt sinds 2013 bij DICTU in Den Haag. Eerst als directiesecretaris, sinds vorig jaar als communicatieadviseur. ‘Na vijftien jaar wilde ik wel eens wat anders en heb ik een opleiding voor communicatieadviseur gevolgd. Die heb ik in 2019 afgerond en ik werk nu tijdelijk bij de afdeling Communicatie. Dat past goed bij mij, want ik houd veel van lezen en schrijven. Wat lezen betreft, ben ik een omnivoor. Mijn hele huis staat vol met 3.500 exemplaren. Van romans tot non-fictieboeken over onder meer de Sovjet-Unie, de Romeinen en Nederlandse politiek. Daarnaast heb ik bijna 800 boeken over treinen in Zwitserland – ik denk de grootste bibliotheek van Nederland op dat gebied.’ Halbertsma is gescheiden en heeft twee dochters van vijftien en twaalf.

Autisme

Sinds de middelbare school heeft hij last van faalangst. Zijn eerste depressie kwam op zijn negentiende. ‘Sindsdien heb ik een groot aantal psychologen, psychotherapeuten en psychiaters “versleten” en ook veel contact gehad met bedrijfsartsen’, vertelt hij over deze periode.  ‘Tien jaar geleden werd ik met adhd voor volwassen gediagnosticeerd. Het afgelopen jaar kwamen daar de diagnoses bipolair en autismespectrumstoornis bij. ‘Nu weet ik dat mijn depressies eigenlijk daarvan een gevolg zijn.’ 

Goede begeleiding

‘Ik ben altijd goed begeleid door mijn werkgevers en leidinggevenden. En bij DICTU merk ik dat er ook heel erg wordt meegedacht in oplossingen. Zo van: wat vervelend, wordt eerst beter, dan gaan we daarna kijken hoe je wel goed bij ons kunt functioneren. Ik heb steeds kans gehad om goed uit te zieken en weer te re-integreren. Verschillende leidinggevenden hebben veel voor me gedaan. Zo zijn er ook gezamenlijke gesprekken met een bedrijfsarts en externe begeleider geweest. Na de coronaperiode zijn er hopelijk mogelijkheden om op een vaste, stille werkplek te werken. Daarbij wordt ook goed gekeken naar het soort werk en de inhoud van daarvan.’

‘Ook nu krijg ik de tijd om goed terug te keren en zijn er bijvoorbeeld aanpassingen op mijn werkplek, al vind ik het thuiswerken momenteel erg moeilijk. Ten eerste ben ik daarvan nooit een fan geweest. Ten tweede komt daar nu ook de huiswerkbegeleiding bij voor mijn jongste dochter. Gelukkig is ook daarvoor veel begrip.’

Suïcidaal

Op drie momenten in zijn leven heeft hij zeer dicht tegen suïcide aangezeten, vertelt hij openhartig: in 2001, 2012 en 2019. ‘Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan, maar hulp kunnen krijgen.’ Nu helpt hij op zijn beurt graag anderen door zijn verhaal te delen.  ‘Dat open zijn is onderdeel van mijn “beter zijn”. Mensen praten makkelijker over herstel na een kapotte knie, maar als iets niet goed in je hoofd functioneert, wordt erover praten een stuk moeilijker. Ik wil graag begrip kweken voor en over deze onderwerpen. Het uit de taboesfeer halen. Laten zien dat je best goed kunt functioneren, als je maar oppast voor een aantal valkuilen. Misschien zijn er collega’s – of mensen die ze kennen – die wat aan mijn verhaal hebben en er zelf open over worden. Praat erover! Of misschien krijgen ze hierdoor meer begrip voor mensen in eenzelfde situatie of gaan ze zelf hulp zoeken. Ik ben altijd bereid om als ervaringsdeskundige hierover te praten. Daar heb ik zelf ook veel aan gehad.’

Tip voor leidinggevenden

In januari kwam het bericht naar buiten dat uit onderzoek blijkt dat sommige werkgevers aarzelen om mensen met een burn-out of psychische problemen aan te nemen. Ruerd hierover: ‘Aan werkgevers en leidinggevenden die twijfelen over iemands achtergrond zou ik willen zeggen: dat “anders” zijn kan juist heel verfrissend uitpakken in je team. Sommige mensen kunnen zich juist goed op één ding concentreren. Anderen zijn beter in hun vel als generalist. Ik behoor meer tot de tweede groep, omdat ik het juist lastig vind mij lang op één ding te concentreren. Dat anders zijn hoeft dus helemaal geen belemmering te zijn voor de kwaliteit van samenwerking, maar kan zelfs tot creatieve uitwerkingen leiden. Diversiteit helpt je team verder.’

Ruerd heeft zelf nooit problemen gehad om werk te vinden. ‘Er is binnen de Rijksoverheid veel begrip en ruimte voor diversiteit, ook op dit gebied. Daarnaast moet je het natuurlijk ook wel met je leidinggevende treffen. Dat heb ik. DICTU is wat dat betreft een prima werkgever.'

Dit is een artikel in de serie over diversiteit op de werkvloer van DICTU. Lees ook de andere artikelen: