Jaaroverzicht 2018 beschikbaar

Het DICTU Jaaroverzicht 2018 is uit. In dit digitale jaaroverzicht laten we in woord en beeld zien welke resultaten we het afgelopen jaar voor en met onze opdrachtgevers hebben bereikt.

De grootste operatie was de uitrol van de Cloud Werkplek binnen EZK en LNV, die we in 2019 afronden. Daarnaast hebben we veel werk gemaakt van het vernieuwen van het applicatielandschap binnen het mestdomein. Ook richten we ons in onze dienstverlening steeds nadrukkelijker op het leveren van op maat te maken basisdiensten. En bij de ontwikkeling van die diensten hanteren we bij voorkeur een DevOps werkwijze: ontwikkelaars en beheerders werken intensief samen binnen één team, met grote betrokkenheid van de opdrachtgever. Al deze zaken komen aan bod in ons jaaroverzicht.

Daarnaast is er aandacht voor onderwerpen als Cyber Security, de herinrichting van de ICT van EZK en LNV, het werk van onze Servicedesk en de apps en websites die we hebben gemaakt met onze opdrachtgevers.