Never waste a good crisis

Hybride werken wordt de nieuwe realiteit. De COVID-19-pandemie bracht het proces dat zeven jaar geleden begon in een stroomversnelling. Maar wat verstaan we eigenlijk onder hybride werken? En wat is ervoor nodig om dat mogelijk te maken? Programmamanager Hybride Werken Bertha Brouwer vertelt er meer over.

Het Rijksbrede programma Hybride Werken, waarbij DICTU ook is aange­sloten, beschrijft hybride werken als ‘een manier van werken waarbij ruimte is om bewuste keuzes te maken over hoe, wanneer, met wie en waar je samenwerkt’. Er is wel altijd afstemming van die keuzes nodig met de leidinggevende en collega’s. Op deze manier sluit werk meer aan bij de taakuitvoering, persoonlijke situatie en voorkeuren. De digitale middelen en de keuze tussen kantoor of thuis maken het mogelijk om hybride te gaan werken.

Verleden stigma op thuiswerken

Waar we misschien eerder dachten dat thuiswerken gelijkstond aan “niet werken”, denken we er inmiddels noodgedwongen anders over. Brouwer: ‘Zeven jaar geleden waren er al plannen voor hybride werken, maar die kwamen best moeilijk van de grond. Dat, en het heersende stigma, zorgden ervoor dat medewerkers maar beperkt gingen thuiswerken. “Never waste a good crisis”, zeg ik dan.’ In tegenstelling tot andere ministeries waren EZK en LNV iets meer voorbereid. ‘Wij hadden bijvoorbeeld al veel laptops, andere ministeries nog niet.’

Een bijkomend voordeel is dat thuiswerken inclusie bevordert voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte. Brouwer staat in contact met collega’s van het team ‘Diversiteit en Inclusie’ en ook zij beamen dit. ‘Veel mensen met een handicap en/of chroni­sche ziekte kunnen hun werk nu zo organiseren dat dat beter bij hen past.’

Hybride werken in cijfers

Visie op hybride werken

De bestuursraad heeft een visie rond hybride werken gemaakt met tien kernpunten. Brouwer:

Het gaat hier om een concernbrede visie, waaraan ook heel EZK en LNV meedoen. Kort samengevat is het belangrijkste dat we nu hybride gaan werken. Door de coronamaatre­gelen zijn mensen minder gaan reizen en veel gaan thuiswerken. Dat had gevolgen voor het aantal reisbewegingen en de benodigde kantoorruimte. Nu stelt de werkgever de medewerkers in staat gemiddeld 2 tot 3 dagen per week thuis te werken bij een fulltime aanstelling. De invulling hangt af van de context van het werk. Ook moet dit in overeenstemming zijn met het team waarvan de medewerker deel uitmaakt. Daarnaast is de afspraak dat het bij thuiswerken altijd mogelijk moet zijn om digitaal aan een overleg deel te nemen.’

Er is nu een werkgroep Hybride Werken opgericht die ervoor moet zorgen dat er meer digitaal wordt vergaderd en daarvoor ook groene stroom wordt gevraagd. Maar voor sommige mensen heeft COVID-19 nooit aangepaste werkzaamhe­den opgeleverd. Zij werken in kritieke en vitale processen die niet vanuit huis konden worden gedaan. ‘Het gaat in deze visie echt om maat­werk. Bij bepaald werk kan heel veel op afstand gebeuren. Maar wie met bepaalde streng beveiligde apparatuur en software werkt, moet vaak wel op kantoor werken. De groep mensen die dat betreft, moest de afgelopen periode altijd op kantoor werken’, aldus Brouwer.

Uitdagingen

Volgens Brouwer zijn er altijd uitdagingen. ‘Sommige mensen hebben meer behoefte aan vastigheid en kaders en vragen daarom. Het hybride werken is heel erg gericht op flexibili­teit en keuzevrijheid.’ Ook de inrichting van kantoren kan veranderen, maar dat vraagt volgens Brouwer om een lange adem. ‘We experimenteren al wel met flexibele hybride vergaderruimten. Maar het duurt nog wel een paar jaar voor we van kantoorplekken naar ontmoetingsplekken overgaan.'

Meer Entry-artikelen lezen of aanmelden

Dit artikel is eerder verschenen in ons relatiemagazine Entry, een magazine boordevol met artikelen over de activiteiten van onze klanten, partners en DICTU zelf? Wilt u weten hoe verschillende DICTU en EZK- collega's het hybride werken in de praktijk ervaren? Of meer artikelen lezen uit Entry lezen?  Klik dan hierAanmelden voor toekomstige edities kan natuurlijk ook. U kunt op het formulier kiezen of u Entry digitaal en/of op papier wilt ontvangen.