RijksZaak neemt deel aan Low code, no code event

Eind vorig jaar vond het Samenwerking Noord 'Low code, no code' event plaats. Samenwerking Noord is een samenwerkingsverband tussen organisaties (bedrijfsleven en (semi)overheid) in Noord Nederland. Een doel is de uitwisseling van expertise en ervaring. Vanuit DICTU leverde RijksZaak een bijdrage aan het event door het geven van één van de zes workshops.

 Low code

'Low code*' is actueel vanwege de beloftes over productiviteitsgroei, snelle time-to-market en hoge kwaliteit. Het onderwerp is zeker niet nieuw, het speelt al vanaf de jaren '80. De essentie is de keuze voor een leveranciersplatform waarop je door configuratie een applicatie realiseert. Dit betekent dat je de applicatie niet programmeert in een 3GL taal zoals Java. Het platform genereert 'onder de motorkap' een  3GL code maar het is ook mogelijk om 4GL template talen in te zetten.

Populaire platformen zijn Mendix en Salesforce. Bekend nadeel van low code is de 'vendor lock in': je kweekt een grote afhankelijkheid met de leverancier met alle risico's van dien. Een risico is ook het 'a fool with a tool is still a fool' maar dat is te mitigeren door opleiding en training.

*Low code is een vorm van softwareontwikkeling die is gericht op het visueel ontwerpen van applicaties. Bij low code maakt men gebruik van een grafische gebruikersomgeving en het instellen van configuraties in plaats van het schrijven van traditionele computercode

RijksZaak-Pega

RijksZaak gebruikt Pega PlatformTM vanwege de excellente ondersteuning van zaakgericht werken. Denk bij een zaak bijvoorbeeld aan de afhandeling van een aardbevingsschade of de vergunningverlening voor een radiofrequentie. Dat dit platform ook goed scoort op low code no code is een mooie bijkomstigheid: je configureert de workflow, schermen en data die nodig zijn voor het afhandelen van een zaak. Onder de motorkap genereert Pega PlatformTM Java code.

Bevindingen bij RijksZaak

Het realiseren van een applicatie gaat inderdaad snel met Pega PlatformTM: Schermen en workflow staan snel in elkaar. Maar er zijn wel een paar kanttekeningen te plaatsen:

  • Ook al ontwikkel je op een hoog niveau: kennis van logica, object georiënteerde principes, security principes, Web technologie, enzovoorts blijft nodig.
  • Pega PlatformTM kent een steile leercurve. Als Pega developer moet je minimaal de Pega System Architect certificering hebben, ter voorkoming van het al genoemde 'a fool with a tool…'
  • Realisatie is slechts één van de vele projectactiviteiten: business analyse, requirements engineering, testen, security, Application Life Cycle Management, enzovoorts moeten natuurlijk nog steeds uitgevoerd worden.
  • Ook hergebruik versnelt realisatie. De generieke dienst RijksZaak heeft inmiddels een grote bibliotheek aan herbruikbare (overheids)processen opgebouwd, waar in de specifieke klantprojecten dankbaar gebruik van wordt gemaakt.
  • De leverancier Pega Systems is betrokken maar stelt ook eisen. Certificering is verplicht en men monitort geautomatiseerd de kwaliteit van de opgeleverde applicaties.

Conclusie

Bij RijksZaak draagt de Pega PlatformTM low code no code faciliteit zeker bij aan de snelheid van realisatie en aan de kwaliteit van de applicatie. Reken je echter niet rijk: realisatie is slechts één van de vele projectactiviteiten.