Dankzij de GeoTag Photo App zijn RVO en de agrarisch ondernemer zó klaar

Foto GeoTag

Bij DICTU worden allerlei handige apps ontwikkeld. De RVO GeoTag Photo App (GPA) is een mooi voorbeeld: met de app maakt een boer op verzoek van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO*) een foto van zijn gemaaid of beweid grasland. Deze stuurt hij op als bewijs dat hij/zij recht heeft op subsidie omdat het grasland is ‘onderhouden’. Heel simpel. Het scheelt tijd en geld.

De agrarisch ondernemer vraagt online subsidie(s) aan bij RVO. RVO kan bij 950.000 van de 2,5 miljoen percelen via satellietbeelden monitoren of het gras is gemaaid of beweid en dus recht heeft op subsidie. Als voorheen werd geconstateerd dat een perceel niet was onderhouden, dan werd de boer gevraagd om een reactie of ging een inspecteur van NVWA langs om ter plekke poolshoogte te nemen. Dat kost tijd en geld.

Snelle beoordeling

Vanuit Brussel kwamen nieuwe eisen en wensen aan de uitvoering en controle van de Gemeenschappelijk Landbouwbeleid subsidies. Werd er eerst gewerkt met steekproefcontroles, tegenwoordig moeten alle percelen worden gemonitord. Als monitoring niet duidelijk maakt of wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden, moet de boer dit bewijzen. Dat kan sinds september 2023 met de GPA, een app waarmee een boer desgevraagd foto’s van zijn/haar perceel maakt en die naar RVO stuurt. RVO kan op basis van de foto’s snel een besluit nemen over de subsidie. Dan hoeft er dus geen inspecteur meer langs te komen. Dat scheelt tijd en geld.
Het ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit wilde ook meer aandacht voor het gebruikersgemak in de procedure voor subsidieaanvragen. De app is dan ook zeer gebruiksvriendelijk opgezet. Als de boer de app opent, staan er een aantal ‘taken’ in beeld. Door op de taak te tikken, verschijnt welke percelen gefotografeerd moeten worden en voor welke voorwaarde. Die staat ook op een kaartje De boer stuurt de foto’s naar RVO. Als RVO de foto’s ontvangt, staat de gps-locatie daar ook bij.

Uiteraard was de beveiliging van de app een belangrijke kwestie. De toegang tot de app en de webservices van het taaksysteem zijn beveiligd met eHerkenning, gebruikmakend van deTVS-dienst van het DICTUToegangsdienstenteam.

De app in de praktijk

De RVO GeoTag is in september officieel in gebruik genomen. Van de 950.000 percelen die met een satelliet waren bekeken bleven er 733 ‘rode’ percelen over, verspreid over 499 boeren. Percelen waar RVO meer van wilde weten. De boeren werd gevraagd om foto’s op te sturen met de GeoTag.

Zo konden zij aantonen dat zij hun percelen wel degelijk hadden onderhouden en recht hadden op een subsidie.
Van hen reageerde 40 procent. Nog eens 20 procent reageerde via digitale post. Dat waren mooie cijfers die RVO en DICTU ervan overtuigden dat de GPA een handig instrument is.

De trots op de app is groot bij DICTU’s Web & App Services. De app werkt goed en er is meteen massaal gebruik van gemaakt.

Projectleider Abdellah Medjdoub van DICTU: ‘We hebben samengewerkt met een stuk of vijf teams. De samenwerking met RVO was fantastisch.

Meer toepassingen

RVO hoopt dat op den duur duizenden boeren aan de slag gaan met de GPA. Het zal de sector eerst breed informeren over de app en dat dit dé manier is om bewijsmateriaal in te dienen voor uitgevoerde landbouwactiviteiten.

De app zal meer toepassingen krijgen. In de volgende fase wordt hij ook gebruikt voor het monitoren van kruidenrijkheid en grasklaver, waar ook subsidies voor worden verstrekt. En daarna zal meer volgen. Een mooi succesnummer dus.

Photo GeoTag

Een voorbeeld van een 'taak' voor een boer. De GeoTag vertelt hem/haar wat hij moet doen

RVO

RVO is de uitvoeringsorganisatie voor ondernemend Nederland en biedt diensten aan op het gebied van duurzaam, innovatief, internationaal en agrarisch gebied. Zo verstrekt het o.a. (Europese-) subsidies aan voor agrariërs.