6 september is Duurzame Dinsdag. Hoe duurzaam is DICTU?

Marlies Struyé

De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee of initiatief een extra impuls te geven. In Entry 2022 vertellen Marlies Struyvé, Linda Pronk, Karin de Haan en Taeke Schat over de te nemen stappen om klimaatneutraal te worden.

Nederland schaart zich achter de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Ons land wil de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent reduceren in 2030, en met 95 procent in 2050 ten opzichte van het niveau van 1990. Afgesproken is dat de Rijksoverheid een voorbeeldrol neemt met verduurzamen met als principe “Practice what you preach”.

In vier stappen klimaatneutraal

‘In 2030 moet de Rijksoverheid een klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben. Dit betekent voor DICTU dat we wat klimaat, energie en mobiliteit betreft in 2030 geen CO2 binnen Nederlandse grenzen mogen uitstoten. ‘Dat willen we bereiken door eerst het eigen energieverbruik te verminderen, daarna over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen om vervolgens de resterende emissies te compenseren’, vertelt Marlies Struyvé. Zij is strategisch adviseur bij DICTU. ‘In 2030 willen we ook 50 procent minder grondstoffen gebruiken en in 2050 volledig circulair zijn. Dat zijn onze vier stappen naar klimaatneutraal.’

17 doelen

Begin 2021 is een “ICT duurzaamheidtransitie DICTU 2021 - 2025” opgesteld met 17 doelen waarop DICTU ICT wil verduurzamen. DICTU richt zich daarbij op alle aspecten die hij binnen de ICT-keten kan beïnvloeden, van aanschaf tot afval. Struyvé hierover: ‘Denk aan de aanschaf en inkoop van alle mobiele apparatuur, software en inhuur, de levensduur van apparatuur en gedeeltelijk het hergebruik van componenten daarvan. Maar ook aan energiezuinige servers in onze datacentra. Zo laten we onze datacenter en dataopslag doormeten op energieverbruik. We gaan weliswaar niet over data van onze klanten, maar denken daarin wel mee.’ DICTU adviseert om niet overal databases te plaatsen, maar te onderzoeken of we data in een brondatabase kunnen gebruiken. Dat scheelt veel energieverbruik, omdat er voor de opslag dan maar één database in plaats van verschillende databases nodig is.

Duurzaam inkopen

Ook duurzaam inkopen wordt bekeken. Struyvé: ‘We hebben in 2021 bij DICTU uitgezocht wat we onder klimaatneutraal inkopen verstaan en hoe we dat kunnen doen. We gaan geen contracten openbreken. Bij verlenging of vernieuwing van een contract maken we deze zoveel mogelijk duurzaam. In 2025 willen we 100 procent duurzaam inkopen.’

‘Er is nu een werkgroep Hybride Werken opgericht. Die moet ervoor zorgen dat we van die 25 procent vermindering in 2022 in elk geval 15 procent kunnen voortzetten.’ Ze vervolgt: ‘In 2021 is onze CO2-voetafdruk 25 procent kleiner geworden ten opzichte van het jaar ervoor. Door de coronamaatregelen zijn mensen minder gaan reizen en veel thuis gaan werken. Bijvoorbeeld door meer digitaal te vergaderen en daarvoor groene stroom te gebruiken.’

Minder devices - langere levensduur

Senior contract manager Inkoop Karin de Haan vindt het een ontzettend leuke uitdaging zo duurzaam mogelijk materialen in te kopen die zo lang mogelijk blijven werken. Zij koopt voor DICTU de infra, hardware en werkplekapparatuur en accessoires in. In 2021 hield ze samen met collega Taeke Schat, leveranciersmanager bij DICTU, verschillende marktconsultaties bij diverse bedrijven voor de volgende Europese aanbesteding.

‘We wilden weten wat duurzaamheid voor hen betekent. Maar ook: hoe ze met hun grondstoffen omgaan en of die nog herbruikbaar zijn. In 2020 hebben we al een logistieke dienstverlener gecontracteerd met behoorlijk wat eisen op het gebied van duurzaam vervoer, duurzaam verpakken en hergebruik van bepaalde stoffen. Neemt niet weg dat wij onze huidige toeleveranciers blijven uitdagen om nog zuiniger te leveren. Een van die extra voorwaarden betreft het energiegebruik van apparatuur.’

Tijdens de marktconsultaties zijn veel bruikbare tips binnengekomen. ‘Zo kregen we bijvoorbeeld als tip dat alleen een certificaat of keurmerk (schildje) van een fabrikant nog niets zegt over de duurzaamheid van een product’, vertelt Schat verder. ‘Een schildje wordt al bij 1 procent duurzaam kunststofgebruik afgegeven. 

Ook datacentra doen stapje terug

DICTU denkt in oplossingen om het energieverbruik in de twee datacentra te verminderen. Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Op verschillende manieren’, legt Linda Pronk uit. Zij is (ad interim) product owner Floormanagement bij DICTU. ‘We kunnen bijvoorbeeld de powermanagementinstellingen veranderen op servers, zodat in rustige perioden de processoren niet op volle kracht doordraaien.’

DICTU heeft deze Groningse datacenters niet zelf in beheer, maar voert regie over de infra-apparatuur die daar draait. Pronk: ‘In het vierde kwartaal van 2021 zijn we aangehaakt op het Lower Energy Acceleration Programme (LEAP), dat zich richt op energiebeheer van fysieke servers. We meten hoeveel energie de fysieke servers verbruiken in de DICTU-datacenters. Vervolgens kijken we of we dit verbruik kunnen terugdringen door bijvoorbeeld andere instellingen.’

ODC Noord

Onze samenwerkingspartner ODC Noord houdt zich ook bezig met duurzaamheid. Op diverse manieren heeft ODC Noord de eigen CO2-voetafdruk zo klein mogelijk gemaakt. Dat doet zij bijvoorbeeld met een innovatief koelingssysteem, dat voor koelen de buitenlucht gebruikt. Zij rapporteert ons maandelijks over de EUE-waarde. EUE staat voor Energy Usage Effectiveness en geeft aan hoeveel de IT-apparatuur van de totale energie gebruikt. Hoe dichter dat getal bij de 1 staat, des te efficiënter de apparatuur met energie omgaat (nu is dat 1,23). ODC Noord bekijkt of het mogelijk is om met eventuele restwarmte uit de datacenters duurzaam kantoren of woningen uit de buurt te verwarmen of te koelen.’ Het toepassen van lifecycle management is ook heel belangrijk. Bepaalde apparatuur is dusdanig oud dat die vervangen moet worden. Daarvoor komt dan energiezuinigere apparatuur terug. ‘Het verbeteren van het powermanagement van de servers is een oplossing om in de datacenters minder energie te gebruiken’, aldus Pronk. 

Meer Entry-artikelen lezen of aanmelden

Dit artikel is eerder verschenen in ons relatiemagazine Entry, een magazine boordevol met artikelen over de activiteiten van onze klanten, partners en DICTU zelf? Wilt u weten hoe verschillende DICTU en EZK- collega's het hybride werken in de praktijk ervaren? Of meer artikelen lezen uit Entry lezen?  Klik dan hierAanmelden voor toekomstige edities kan natuurlijk ook. U kunt op het formulier kiezen of u Entry digitaal en/of op papier wilt ontvangen.