DICTU Autisme-ambassadeur wijst mensen de juiste weg

Van 4 t/m 8 april is de Week van het Autisme. Autisme-ambassadeur Henk Oostland vertelt hoe hij, samen met zijn collega Gert-Jan Kruizinga, binnen DICTU aandacht en begrip creëert voor autisme. Lees hieronder het interview met Henk Oostland zoals gepubliceerd in ons relatiemagazine Entry.

Voor mensen met autisme is een afdelingsuitje een hele opgave. Autisme-ambassadeur Henk Oostland kan daarover meepraten. ‘De volgende dag ben ik dan zo moe, dat ik niets meer uit mijn handen krijg. Terwijl een ander juist veel energie krijgt van afspraken met collega’s. Daarom is het zo belangrijk om meer begrip te kweken voor mensen met een vorm van autisme in je team. Bij DICTU is daarvoor alle ruimte.

DICTU wil een inclusieve werkgever zijn. Dat is volgens Oostland geen holle frase, maar echt zo. ‘Je hoeft bij DICTU niet bang te zijn voor gebrek aan begrip of een afwijzende houding. Je kunt met of zonder autisme jezelf zijn en daarover ook open spreken. Dat is mijn ervaring. Er is veel begrip en collega’s gaan goed met je om.’

Wegwijzer

Oostland is samen met collega Gert-Jan Kruizinga Autisme-ambassadeur bij DICTU. ‘Wij zijn aanspreekpunt als mensen aanlopen tegen autisme-gerelateerde problemen. Wij kunnen hen voor een diagnose bijvoorbeeld de weg wijzen naar een bedrijfsarts of ggz-instantie.

Daarnaast gaan wij met teamleiders in gesprek over wat het betekent om één of meerdere teamleden met autisme te hebben.’ Hij vervolgt: ‘We gaan nadrukkelijk niet op de stoel van de bedrijfsarts zitten, maar luisteren en wijzen de weg naar de juiste instanties. Vaak hebben mensen hun hele leven al het gevoel anders te zijn, buiten de groep te staan. Mensen met autisme vinden een afdelingsuitje vaak te druk en blijven daarom weg. Door daarover te praten, proberen we onbegrip bij collega’s weg te nemen.’ 

Diagnose bij 54 jaar

Zelf kreeg Oostland pas op z’n 54e de diagnose “Asperger”, waarbij je last kunt hebben van sociale problemen en gedragsproblemen. Mensen met Asperger zijn volgens de definitie vaak bovengemiddeld intelligent en heel erg bedreven en geïnteresseerd in één vakgebied. ‘Mijn vrouw raadde mij aan mij te laten testen. Na een eerste ontkenningsfase, ging voor mij het balletje rollen en zijn de puzzelstukjes in elkaar gevallen. Ik begreep toen eindelijk waarom ik vroeger op sociaal vlak niet kon meekomen en “lastig” werd gevonden. Ik paste vanwege de drukte niet in het onderwijssysteem, ging op mijn zeven- tiende van school en heb mij uiteindelijk via cursussen in ICT gespecialiseerd. Sinds 2002 werk ik in vaste dienst bij het team Network as a Service (NaaS) van DICTU.’

Vroeger was er geen begrip voor, legt Oostland uit. ‘Als een kind telkens bij het spelen alle autootjes op een rij zette, haalde de docent daar hoogstens een keer zijn schouders over op. Langzamerhand is er veel meer over autisme bekend geworden. Daarom wordt de diagnose autisme nu vaker gegeven dan vroeger. Je hoort regelmatig dat mensen van boven de 50 alsnog deze diagnose krijgen. Het komt ook veel in families voor. Het kan goed zijn dat een van mijn ouders het ook heeft.

Vooral bij vrouwen wordt het laat ontdekt, omdat zij in de opvoeding vaak geleerd hebben meer te communiceren.’

Luisterend oor

Na de diagnose en een gesprek bij de psycholoog werd Oostland gevraagd of hij misschien iets voelde voor de rol van Autisme-ambassadeur, omdat hij goed onder woorden kon brengen waar hij tegenaan liep. ‘Ik heb toen samen met Gert-Jan een cursus gevolgd en dit werk opgezet. Hij vanuit Assen en ik vanuit Den Haag. We geven presentaties over autisme en zorgen voor meer bekendheid en daardoor begrip. Ook bieden we iedereen die dat nodig heeft een luisterend oor.

Meer Entry-artikelen lezen of aanmelden

Dit artikel is eerder verschenen in ons relatiemagazine Entry. Wilt u ons hele magazine lezen, boordevol met artikelen over de activiteiten van onze klanten, partners en DICTU zelf? Klik dan hierAanmelden voor toekomstige edities kan natuurlijk ook. U kunt op het formulier kiezen of u Entry digitaal en/of op papier wilt ontvangen.