'Sneller en efficiënter ICT-oplossingen bieden'

Martin Damhuis, strategisch adviseur 

Martin heeft een passie voor innovatie en verbetering van dienstverlening. Hij zit dan ook goed op zijn plek bij DICTU als strategisch adviseur. Met collega’s kijkt hij hoe wij sneller en efficiënter ICT-oplossingen kunnen bieden. 

Anticiperen op de toekomst van onze klanten

Martin draagt met veel plezier bij aan de strategie van DICTU. 'De wereld om ons heen verandert snel. DICTU moet daarom sneller en efficiënter werken. Dus niet op de u vraagt wij draaien manier, maar meer anticiperen op de toekomst van onze klanten. We moeten kansen zien voor klanten met nieuwe ICT-oplossingen, waaronder robotisering en data gedreven werken. En niet voor iedere vraag een maatwerkoplossing ontwikkelen, maar juist kijken of er een oplossing is die voor meerdere klanten te gebruiken is. Dit levert zowel bij de ontwikkeling als het gebruik voordelen op. En zo werken we efficiënter.'

Martin Damhuis

Strategische thema's

'Door proactief in te spelen op de behoeften van klanten creëren we sneller waarde. We geven hier invulling aan vanuit vier strategische thema’s: 

  1. datagedreven werken en AI 
  2. informatiebeveiliging 
  3. hyperautomatisering 
  4. innovatie

We doen onderzoek, zijn in gesprek met klanten en volgen ontwikkelingen op de voet. Zodat we toewerken naar moderne ICT-oplossingen waarmee onze klanten binnen de Rijksoverheid wendbaar en effectief uitvoering kunnen geven aan hun beleid.'

Passie voor innovatie 

'Ik heb een passie voor innovatie en zie veel kansen in nieuwe technologie. Een goed voorbeeld is het verbeteren van ons dataplatform en de inzet van AI. Door inzet van camera’s, sensoren en gebruik van het internet wordt in de wereld steeds meer data verzameld en geanalyseerd om op basis van patroonherkenning beslissingen te nemen. Dit wordt dan toegepast bij het bedienen van klanten of het verbeteren van operationele processen. Ons platform moet deze data uit diverse bronnen nu en in de toekomst kunnen ontvangen en verwerken op een verantwoorde manier. Daarom werken we aan een nieuw generiek dataplatform dat in staat is dit op een schaalbare en flexibele wijze te doen. We kunnen nu bijvoorbeeld satellietbeelden verwerken om te zien of boeren aan groenbemesting doen. En daaruit filteren of een boer in aanmerking komt voor een subsidie. Of inspecties uitvoeren met behulp van drones. Voor het thema hyperautomatisering is Robotic Process Automation een mooi voorbeeld. In de politiek moet soms snel invulling worden gegeven aan nieuw beleid. Onze klanten kunnen nu robotten inzetten om werk te automatiseren dat zij anders met de hand hadden moeten doen. Hierdoor voorkomen zij vertraging bij bijvoorbeeld de uitvoering van een nieuwe regeling.'

We bieden en bouwen oplossingen

'Vanuit Strategie leggen we verbinding tussen de wensen van onze klanten, ook op langere termijn. We kijken naar vraagbundeling, toekomstige ontwikkelingen en naar een toekomstvast dienstenportfolio. Mooi aan DICTU is dat wij ook echt de ICT-oplossingen voor de Rijksoverheid kunnen realiseren in de rol van digitaliseringspartner. Dit betekent niet dat we alles zelf bouwen. Vanuit onze nieuwe strategie kijken we juist ook of we samen kunnen werken met andere ICT-partners binnen en buiten de overheid. Zodat we snel en efficiënt onze klanten kunnen bedienen.'

Ook werken bij DICTU?