Factsheet voor partijen die MedMij certificering doorlopen

In dit factsheet lees je meer over het verbinden van de DVZA met de DVP binnnen het MedMij Afsprakenstelsel.

Publicatiedatum: november 2022