Hoe werkt het?

Middels TVS worden burgers en ondernemers in staat gesteld om digitaal zaken te doen met de overheid. TVS is de schakel tussen de aangeboden dienst en de dienst die de controle uitvoert op de identiteit van de gebruiker. TVS handelt het inloggen van de gebruiker op de website af, de gebruiker zelf merkt hier niets van.

TVS beschikt aan de ene kant over koppelvlakken. Dit zijn de mogelijkheden voor de websites om een koppeling tot stand te brengen met TVS. De beschikbare mogelijkheden dienen uiteraard te voldoen aan alle wettelijke beveiligingseisen. Aan de andere kant beschikt TVS over koppelingen met diverse Identity Providers (IDP's). De IDP (o.a. DigiD, eHerkenning en eIDAS) die gebruikt wordt door de website checkt de identiteit van de gebruiker en geeft, als alles in orde is, groen licht aan de website, zodat de bezoeker zijn of haar gegevens kan raadplegen. De bezoeker van een website merkt niets van de toepassing van TVS.

Verschillende identificatiemiddelen

Burgers en ondernemers kunnen verschillende identificatiemiddelen gebruiken om in te loggen, zowel nationale als Europese. De hoeveelheid inlogmiddelen en de bijbehorende techniek maken kostbare aanpassingen noodzakelijk. Al deze inlogmiddelen moeten zoals gezegd aan strenge normen en veiligheidseisen voldoen. Dit is niet eenvoudig te realiseren. TVS voorziet in een betaalbare tussenschakel tussen gebruiker en webdienst.


Doorontwikkeling

TVS zal regelmatig updates doorvoeren om de kwaliteit en veiligheid van de dienst te garanderen. Nieuwe releases voeren we eerst door op de acceptatie-omgeving, zodat u als klant twee weken de tijd hebt om de nieuwe software te testen. Grote wijzigingen kondigen we ruim van tevoren aan en kort na de release bevestigen we de wijziging via onze communicatie-app eFlash (iOS en Android).

DICTU houdt TVS 24/7 in de gaten. Als er iets mis is, grijpen we onmiddellijk in en zorgen we ervoor dat de voorziening zo snel mogelijk weer werkt. Met eFlash wordt u op de hoogte gehouden van storingen en onderhoud van TVS.
 

Vrouw en man werkend op laptop aan keukentafel

Wie doet wat: de aanvragende partij

 • Uw organisatie is in het bezit van een OIN (Overheids Identificatie Nummer)
 • Uw organisatie is in het bezit van een PKIO certificaat (metadata inclusief signing)
 • Uw organisatie staat op de ALB-lijst
 • U vult de checklist in
 • U vult het formulier 'Aansluiten op TVS' in
 • U gaat akkoord met de voorwaarden voor het aansluiten op TVS

Wie doet wat: wij als de aanbieder van TVS

 • Wij verwerken uw aanvraag in de administratie
 • Wij koppelen de unieke dienstnummers (ook wel UUID genoemd) terug
 • Wij verzorgen de aansluiting met DigiD
 • Wij leveren de testaccounts op
 • Wij beoordelen de checklist
 • Wij geven akkoord voor de aansluiting op preproductie

Na afronding van dit proces kan de aanvraag voor aansluiting op productie starten.