Aanvragen

Welke organisaties kunnen aansluiting zoeken bij TVS?

  • Overheidsinstellingen
  • Zorgverleners, waaronder ziekenhuizen, huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten

Hoe verloopt het proces?

Het aansluitproces op TVS verloopt via een aantal stappen. Zie hiervoor het stappenplan op deze pagina.

Voordat u begint aan het aanvraagproces dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • U gaat akkoord met de aansluitvoorwaarden
  • Uw systemen voldoen aan de beveiligingsnorm
  • U laat ieder jaar een ICT-beveiligingsassessment van uw systemen uitvoeren

Wanneer u als zorginstantie gebruik wilt gaan maken van TVS, kunnen ICT-leveranciers u hierbij helpen.
 

Aanvraag indienen

Wilt u aansluiten op TVS controleer dan eerst of u aan alle voorwaarden voldoet.
De benodigde informatie vind u bij Documentatie & Links.

Wijziging aanvragen

Wilt u een wijziging aanbrengen op een bestaande aansluiting, gebruik dan de onderstaande knop om de wijziging aan te vragen.

TVS Contactformulier

Heeft u nog vragen die niet worden beantwoord door de informatie op onze website? Stel ze aan ons via het TVS contactformulier.

Stappenplan

Aansluiten op TVS begint met een aantal voorwaarden waar de aan te sluiten dienstverlener aan moet voldoen. Volg daarvoor onderstaand stappenplan. Wordt aan de voorwaarden voldaan, dan wordt de aansluiting op de 'preproductie' gerealiseerd. Vervolgens kan een aansluiting op productie worden aangevraagd. 

Er is een landelijke lijst (zogeheten ALB-register) waar BSN-gerechtigde organisaties worden geregistreerd. Controleer in het ALB-register of de (zorg)dienstverlener wellicht al in het ALB-register is opgenomen. In het geval van zorgpartijen is een registratie in het UZI register ook voldoende.

Voor de communicatie met TVS dient er gebruik gemaakt te worden van PKI-Overheidscertificaten.

Alle organisaties die door de overheid erkende inlogmiddelen gebruiken moeten voldoen aan een set beveiligingsnormen. Via een ICT-beveiliging assessment wordt dit door Logius getest.

U realiseert de aansluiting op TVS voor het inloggen met de erkende middelen. Deze aansluiting is gebaseerd op de standaard SAML 2.0. Zie verder de specificaties van het eID SAML koppelvlak

U vraagt de aansluiting op TVS aan via het aanvraagformulier. Zie Aanmeldformulier | Dictu.nl

Na het goedkeuren van de aanvraag kunt u de koppeling van uw systeem met de preproductie omgeving van TVS feitelijk inrichten en testen. Zodra uw systeem en de aansluiting goed werken, vraagt u DICTU om goedkeuring voor de aansluiting. Met dat akkoord kunt u de aanvraag voor aansluiten op productie indienen.

Als alle tests goed zijn verlopen kunt u de aanvraag indienen voor de productieomgeving. De procedure hiervoor komt overeen met het aansluiten op de preproductie omgeving: het aanleveren van informatie en metadata en het tot stand brengen van de aansluiting.

In het geval van het aansluiten op DigiD productie dient u binnen twee maanden een DigiD assessment uit te laten voeren en op te leveren aan Logius.