Handleiding certificaatwissels op TVS

Dit document is opgesteld voor alle aangesloten organisaties op ToegangVerleningService (TVS) die meer informatie willen over het certificaatwisselproces. Na het doornemen van dit document zal uw organisatie een duidelijker beeld hebben van hoe certificaatwisselingen plaatsvinden op TVS en hoe deze kunnen worden uitgevoerd met behulp van certificate rollover zonder dat er sprake is van dienstonderbreking.

Publicatiedatum: 24 april 2024
Versie: 1.2