Statement of service TVS

Dit Statement of Service Routeringsvoorziening TVS beschrijft de dienstverlening die DICTU u biedt voor de Routeringsvoorziening. De serviceafspraken, die u in de Algemene Aansluitvoorwaarden Toegangverleningservice van DICTU vindt, worden in dit document concreet gemaakt. Door het ondertekenen van het aanvraagformulier “Aansluiten op de Routeringsvoorziening TVS” bent u akkoord gegaan met de voorwaarden die gelden voor aansluiting op de preproductie en de voorwaarden die gelden voor aansluiting op de productieomgeving.

Publicatiedatum: 21 juli 2020
Versie: 1.0