TVS aansluitbestand voor leveranciers clusteraansluitingen

Het TVS aansluitbestand is een document in Excel-formaat voor het aanleveren, wijzigen, en afsluiten van dienstverleners op TVS clusteraansluitingen. Met een aansluitbestand is het mogelijk om eenvoudig de aangesloten dienstverleners te beheren en bulk-bewerkingen door te voeren.

Publicatiedatum: 26 oktober 2022
Versie: 1.6