Checklist Testen

Let op! Deze criteria gelden voor aansluitingen aangevraagd tot 1 mei 2024. Daarna geldt de Checklist Testen TVS 2.0

Dit document bevat de testcriteria die DICTU aan de aansluiting van een ICT Software leverancier of een individuele dienstverlener op de routeringsvoorziening TVS stelt. Deze testcriteria dragen bij aan een veilig, eenduidig en correct gebruik van TVS en de achterliggende authenticatiediensten. Dit document is bedoeld voor aansluitingen op het SAML koppelvlak van TVS.

Publicatiedatum: 11 oktober 2023
Versie: 1.7